– En smell ingen hadde kunnet forestille seg omfanget av

– Vi gikk inn i dette året som optimister, men fikk en smell ingen hadde kunnet forestille seg omfanget av på forhånd, sier Harald Solberg.

MINDRE I OSLO: Harald Solberg, her fotografert i Rederiforbundets hovedkvarter i Rådhusgaten i Oslo sentrum, arbeider for det meste hjemmefra på Revetal i Tønsberg nå. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

Adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund sitter mest på hjemmekontoret på Revetal i Tønsberg nå. Men det er lite som minner om sjø og hav et lite stykke fra innlandsveien mellom Tønsberg og Eidsfoss og Hvittingfoss.

Kontoret er imidlertid behørig tapetsert med bilder av lett opprørt hav for å minne deltagerne i nettmøter om hvor næringen henter inntektene fra og arbeidsplassene befinner seg.

– Vi har fulgt myndighetenes anbefalinger og arbeider hjemmefra så mye som overhodet mulig. Og de dagene jeg må være i Oslo bruker jeg bilen istedenfor å sette meg på toget, sier Solberg, som inntil videre har droppet 30-dagers billetten hos Vy.

FORTSATT STAMPESJØ FOR OFFSHORE SERVICE: På bildet en av de kraftigste ankerhåndteringsbåtene i Nordsjøen, Arendal-rederiet K Line Offshores «KL Saltfjord», på vei til et riggflyttingsoppdrag. Foto: Bjarne P. Hovland

Corona-rammet

Coronapandemien har herjet kraftig med mange av Rederiforbundets medlemsbedrifter. Verst rammet er passasjer- og offshore serviceskipsrederiene.

Men så ille som man fryktet at det ville gå i mars/april er det heldigvis ikke blitt.

Da trodde Rederiforbundets medlemmer pandemien kunne bli mer krevende for næringen enn både finanskrisen i 2009 og offshorekrisen i 2014 til sammen.

Det fremgikk av en undersøkelse blant forbundets medlemsbedrifter. Det ble anslått at virusutbruddet ville medføre en redusert omsetning for næringen på over 80 milliarder kroner, et fall fra 244 til 161 milliarder kroner. 

Vi skal være veldig glade for at vi har ansvarlige politikere som både klarer å lytte og handle.
Harald Solberg

– I deler av passasjerskipsfarten, i de av rederiene som driver cruisetrafikk og ferger mellom Norge og utlandet, ble det raskt full stopp i mars/april. Og selv om noen av utenlandsrutene fortsatt holdes igang, opererer de nå mer som godslinjer og sørger for at vareforsyningen til og fra kontinentet går som normalt, sier Solberg.

LANDLIGGE FOR FLAGGSKIP: Den siste tilveksten til Color Lines flåte, bil- og passasjerfergen «Color Hybrid», har sammen med «Color Viking» og Fjord Lines «Oslofjord» ligget uvirksomme ved land siden i våres da fergetrafikken mellom Sandefjord og Strömstad ble innstilt. Foto: Glenn T. Walmann

Sammensatt

Men bildet i shipping er sammensatt. For tank- og tørrlastflåten og varetransporten forøvrig  er hjulene holdt igang, selv om covid-19 har medført store vanskeligheter. Blant annet ble mannskapsskifter plutselig helt umulig å gjennomføre i utlandet på grunn av omfattende reiserestriksjoner og strenge smittevernregler i de fleste havnene.

– Det har vært et veldig utfordrende år med et voldsomt stort spenn, fra noe av det beste verden har fått til - samarbeidet mellom flere land om utvikling av en vaksine - til det verste, med stengte landegrenser.

Solberg mener det er grunn til å gi ros til norske politikere for jobben de har gjort under pandemien:

– De har lyttet til de utfordringene næringslivet har presentert og har tatt viktige grep. Vi skal være veldig glade for at vi har ansvarlige politikere som både klarer å lytte og handle. Det gjelder også når vi ser på utviklingen i smittetallene.

MANGE UTEN ARBEID: I høst var 160 norske og norskkontrollerte offshore serviceskip uten beskjeftigelse, og de fleste av dem befant seg i opplagsbøyene. På bildet supplyskip i bøyene i Fedafjorden. Foto: Are Strandli

– Uheldige forslag

– Men det var ikke mye ros å høre fra dere da forslaget til statsbudsjett første gang ble presentert?

– Forslagene om justeringer i nettolønnsordningen var mildt sagt meget uheldige. Det siste man trenger nå er at det skapes politisk usikkerhet rundt rammebetingelsene, og at de påny skal bli en del av den årlige budsjettbehandlingen.

– Næringen må ha stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkårene. Stabiliteten vi har hatt siden 2013 er en viktig årsak til den betydelige innflaggingen Norge har opplevd de siste årene.

Ifølge Solberg har også næringslivet gjort en grundig jobb med håndteringen av coronaviruset:

– Vi må ta denne smitten på det dypeste alvor. Den rammer alle hvis man ikke gjør det. Og det er svært ulønnsomt hvis det først oppstår store smitteutbrudd. Både om bord og på land tar rederinæringen smittevernhensyn fordi alt annet lett blir veldig kostbart.

Eget testsenter

– Hurtigruten fikk utenlandske mannskaper som var smittet om bord og lot dem gå rett i jobb uten karantene?

– Vi opplevde en periode at smitte var et problem blant filippinske sjøfolk. Fra 1. oktober har vi i samarbeid med 10 av medlemsbedriftene våre hatt et eget test- og karantenesenter med opptil 120 rom i drift på Filippinene.

– Der kjører vi sjøfolk gjennom en 10 dagers pålagt karantene og to tester basert på et testregime som følger rådene fra norske myndigheter. Etter at dette kom igang har vi ikke hatt noen negative erfaringer. Og myndighetene i Singapore har nå innført forenklinger i reglene for mannskapsskifter i byen for sjøfolk som kommer fra dette senteret.

– I offshore service er det stadig mørkt og rederiene sliter med nye runder med långiverne?

– Offshore er fortsatt krevende. Men vi er optimister i den forstand at vi venter at oljeskattepakken etterhvert skal få effekt og slå ut i form av flere oppdrag for rederiene i denne bransjen. 

– Sektoren er avhengig av et høyere aktivitetsnivå i verden. Nå er oljeprisen 50 dollar, og det kan tyde på at den har stabilisert seg på et nivå som muliggjør en gradvis aktivitetsøkning på andre lands sokler. Skal vi få et bedre marked må vi imidlertid også få eldre skip ut av markedet, sier Solberg.

Han gleder seg over at det i forliket om statsbudsjettet ble avsatt 150 millioner kroner til en kondemneringsordning for eldre skip.

Må bli mindre sårbar

Lyspunktet i offshore service er havvind, der aktiviteten har holdt seg bra oppe gjennom krisen.

– Det er viktig å bruke tiden på å arbeide for at vi skal bli mindre sårbare for olje-sykiske utviklingstrekk. Vi må få en bedre tonnasjebalanse, høyere aktivitet og flere ben å stå på, sier Rederiforbundets daglige leder.

Offshore er fortsatt krevende.
Harald Solberg

I høst fryktet Solberg at offshore serviceskips- og riggselskapene ville gå inn i det nye året med rundt 200 skip og rigger i opplag.

– Magefølelsen er at tallene ikke er så ille. Men vi går inn i en tradisjonelt rolig periode for selskapene som leverer tjenester til olje- og gassvirksomheten offshore, og mange skip vil bli liggende ubeskjeftiget.

– Mindre krevende

Når det gjelder utsiktene for konvensjonell shipping for 2021 sier Solberg at næringen er betinget optimistisk:

– Vi håper på en viss etterspørselsvekst og venter at de operasjonelle utfordringene vil bli mindre krevende etterhvert som mange blir vaksinert og man får bedre kontroll med pandemien. I Kina er aktiviteten tilbake. Der skal råvarer inn og ferdigvarer ut, og til det trenges det skip.

Rederiforbundet har vel 130 medlemsbedrifter og arbeider for at flere rederier skal melde seg inn.

– Vi kan ha langt flere medlemmer enn vi har i dag uten å gjøre endringer i kriteriene som stilles for medlemsskap.  Hovedregelen er at man skal eie og/eller drive fartøyer fra Norge. Det finnes rederier både på Aker Brygge i Oslo og i Bergen som er hjertelig velkommen hos oss, sier Solberg, vel vitende om at hverken John Fredriksens Frontline eller Eide Knudsen-familiens Spar Shipping på Kokstad i Bergen i dag er medlemmer.

– Politisk fargeblinde

Om Stortingsvalget neste år og utsiktene til at landet vil få en ny statsminister sier Solberg:

– Vi er politisk fargeblinde og har stor tro på at vi skal kunne etablere et godt forhold til en ny regjering hvis vi får et regjeringsskifte. Det som er gledelig er at vi, nær sagt uansett partifarge, registrerer bred oppslutning om den maritime politikken som føres.

– Omsider ble det en Brexit-løsning. Hva betyr det for rederinæringen?

– Vi er glade for at EU og Storbritannia til slutt klarte å enes om en Brexit-avtale. Dette er viktig for å holde vareflyten i gang, og for å sikre adgang til det britiske markedet. Nå blir det viktig at også Norge får en avtale med Storbritannia på plass.

UTENRIKSFLÅTEN

  • Pr. 1. oktober besto den norske utenriksflåten av 1.801 skip på totalt 52,7 millioner dødvekttonn.
  • 661 var tørrlast- og konvensjonelle lasteskip, 561 offshore serviceskip, 250 kjemikalietankere, 167 råoljetankere, bøyelastere og kombinasjonsskip, 135 gasstankere og 27 ferger/passasjerskip.
  • I tillegg kommer 31 flyttbare offshoreinnretninger, derav 23 borefartøyer, fem flytende oljeproduksjonsskip og tre boligrigger.
  • Tallet på skip som seiler under norsk flagg - NIS eller NOR - var 851.
  • NIS-flåten - skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister - har hatt størst vekst. Der var antallet i høst 685.
  • Nybyggingsordreboken besto ved utgangen av tredje kvartal av 45 fartøyer til en samlet pris på 42,6 milliarder kroner.
rederiforbundet
norges rederiforbund
harald solberg
covid-19
coronapandemien
karantene
smitte
filippinene
manila
stortinget
nettolønnsordningen for sjøfolk
eide knudsen
john fredriksen
frontline
aker brygge
bergen
offshore service
rigg
riggselskaper
Nyheter
Shipping