Trond Mohn overtar Umoes gasstankere

Trond Mohn kjøper Jens Ulltveit-Moes andeler i Trygve Seglems gasstankere for 63 millioner dollar, tilsvarende vel 530 millioner kroner.

KJENNER SHIPPING: Trond Mohn, her på vei inn til John Fredriksens julelunsj på Theatercafeen i 2019, kan rederibransjen og shipping fra sin tid som eier og sjef i pumpeprodusenten Frank Mohn i Bergen. Fra før av eier han også fem produkttankskip. Foto: Iván Kverme
Shipping

Inklusive gjelden i de skispseiende selskapene overstiger salgssummen 3 milliarder kroner.  Avtalen betyr at morselskapet Umoe blir gjeldfritt.

Jens Ulltveit-Moes Umoe Gruppen på Lysaker selger datterselskapet Umoe Gas Carriers i Haugesund til Trond Mohns Meteva.

Dermed er Ulltveit-Moe helt ute av eierskapet i Knutsen OAS Shipping-flåten etter et 36-årig partnerskap.

Etter hva Finansavisen erfarer er kjøpesummen for egenkapitalen 63 millioner dollar. Mohn har allerede byttet navn på selskapet til Norspan Gas Carriers.

De fire fartøyene som omfattes av handelen betjener lange kontrakter med Shell. Tre av disse avtalene løper til 2030.

– Jeg har alltid hatt sansen for Trygve Seglem, sier Mohn til Finansavisen.

Gjeldfritt på toppen

Umoes konsernsjef Jarle Roth bekrefter torsdag ettermiddag at Umoe Gas Carriers er solgt, men vil ikke kommentere salgssummen.

– Transaksjonen ble gjennomført i desember. Den markerer avslutningen på et langsiktig og godt samarbeid vi har hatt med Seglem og Knutsen-rederiet, sier Roth til Finansavisen.

Han opplyser at avtalen betyr at morselskapet Umoe nå er gjeldfritt.

– Dette er siste ledd i restruktureringen av Umoe. Nå har vi sikret oss finansiell handlefrihet og kan satse videre på det grønne skiftet, sier Roth.

Ulltveit-Moes viktigste grønne investeringer ligger i Umoe Bio Energy i Brasil og i Umoe Advanced Composites, som ifølge Roth ser veldig interessante muligheter mot hydrogenmarkedet.

Han opplyser at man dagen før nyttårsaften gjennomførte en vellykket refinansiering av Brasil-virksomheten. 

I fjor høst ble det inngått en avtale om salg av Burger King.

– Den ble gjennomført rett før jul, noe som betyr at Umoe Restaurant Group nå fremstår som et mer fokusert selskap med vesentlig lavere gjeld, sier Umoe-sjefen.

UTE AV KNUTSEN-FLÅTEN: Jens Ulltveit-Moe overtok i sin tid restene av det gamle Knutsen OAS-rederiet i Haugesund og bygde opp en stor flåte av bøyelastere og gasstankere sammen med partneren Trygve Seglem. Nå er han helt ute av eierskapet i skipene. Foto: Iván Kverme

Tank-exit i 2008

Rett før finanskrisen rammet i 2008 solgte Ulltveit-Moe sin eierandel i den felleseide tankflåten i Knutsen OAS Shipping-gruppen til Seglem for 6 milliarder kroner.

Av dette var kontantoppgjøret cirka 340 millioner dollar. 

Bakgrunnen for salget var et ønske om å satse på fornybar energi og produksjon av bioetanol, en investering som har vist seg å bli svært kostbar for Ulltveit-Moe.

Han beholdt imidlertid halvparten av eierskapet i LNG-flåten som da besto av åtte store gasstankere. Engasjementet er gradvis redusert gjennom salg av halvparten av skipsandelene siden 2016.

Den forrige transaksjonen gjaldt 50 prosent i gasstankeren «Cadiz Knudsen» og skjedde sommeren 2019. Denne andelen ble overtatt av Seglem.

Ulltveit-Moes andel i «Ribera Del Duero Knutsen» havnet hos Seglems tank-partner Nippon Yusen Kaisha (NYK) i 2016, mens eierskapet i «Iberica Knutsen» samme år ble delt mellom Tom Erik Klaveness' Klaveness Marine og Seglem. Andelen i «Sestao Knutsen» ble overtatt av NYK i 2018.

FÅR NY PARTNER I FIRE AV GASSTANKERNE: Gründer og skipsreder Trygve Seglem. Foto: Iván Kverme

Kjenner hverandre fra før

Det er ikke første gang Mohn samarbeider med rederen i Haugesund. I 1999 kjøpte han tankskipene «Gerd», «Karen», «Sallie», «Jorunn» og «Jasmine Knutsen» fra Seglem.

Seks år senere benyttet Seglem-selskapet Knutsen NYK Offshore Tankers seg av sin opsjon på å kjøpe fartøyene tilbake.

Prisen var 295 millioner dollar, og salget førte til at Mohn fikk frigitt nærmere halvannen milliarder kroner.

Porteføljen som Mohn nå overtar består av 50-prosentsandeler i LNG-tankerne «Bilbao Knutsen», «Barcelona Knutsen», «Sevilla Knutsen» og «Valencia Knutsen».

Disse skipene er utleid på lange fraktkontrakter til energiselskapet Shell. Opprinnelig hadde de 20 års kontrakter med spanske Repsol, som ble over overtatt av Shell i 2014.

De tre nyeste fartøyene, som har en lastekapasitet på 173.400 kubikkmeter hver, har ti år igjen av kontraktene.

Til sammen teller Seglems gasstankflåte 14 seilende LNG-er og elleve nybygg som alle er sikret langsiktig beskjeftigelse. 

I tillegg eier han sammen med NYK en omfattende virksomhet innen bøyelasting av råolje i regi av shuttletankrederiet Knutsen NYK Offshore Tankers.

MOHN KJØPER: «Valencia Knutsen» er en av de fire store LNG-tankerne som omfattes av handelen som gjør Trond Mohn til en av Haugesund-rederen Trygve Seglems gasspartnere. Skipet frakter flytende naturgass for Shell. Foto: Knutsen OAS Shipping

Egenkapital vel 1 mrd.

Ved utgangen av 2019 var den bokførte egenkapitalen i de fire skipseiende selskapene som omfattes av handelen mellom Ulltveit-Moe og Mohn rett i overkant av 1 milliard kroner, mens restgjelden var nær 5,3 milliarder.

Disse tallene gjelder 100 prosent av eierskapet, mens Ulltveit-Moe altså eide halvparten via Umoe Gas Carriers, som har skiftet navn til Norspan Gas Carriers. Det er nå heleid av Mohns selskap Meteva.

Gjelden betjenes med inntekter fra fraktkontraktene.

Fra før av eier Trond Mohn fem produkttankskip som er 100 prosent egenkapitalfinansiert.

I 2019 tjente Mohns selskap Meteva 247 millioner kroner. Samtidig ga investoren i Bergen bort 812 millioner til gode formål. Siden 2008 beløper gaveposten seg til over 3,2 milliarder. 

«Jeg er mer opptatt av å gi, enn å tjene penger. Men så må man tjene litt penger for å ha muligheten til å gi», sa Mohn da Finansavisen omtalte tallene i juli.

SISTE BRIKKE PÅ PLASS: – Dette er siste ledd i restruktureringen av Umoe, sier konsernsjef Jarle Roth. Foto: Iván Kverme

Startet i Haugesund

Grunnlaget for nåværende Umoe, tidligere Ulltveit-Moe-gruppen, ble i sin tid lagt i Haugesund.

Der overtok Ulltveit-Moe i 1980 ledelsen av rederiet Knutsen OAS og bygde opp en ny virksomhet basert på frakt av råolje fra oljefeltene til havs inn til raffinerianlegg på land.

Det skjedde i kompaniskap med den tidligere Statoil-ingeniøren Seglem, som ble rederiets prosjektdirektør og tekniske sjef, og ved hjelp av kapital fra nye investorer som investerte i skipseiende kommandittselskaper. 

Senere overtok Ulltveit-Moe det gamle skipsverftet Haugesund Mekaniske Verksted, som dannet grunnlaget for Umoe Olje og Gass.

Etter hvert ble dette selskapet overtatt av ABB og senere ble til en del av Aibel.

Kraftig formuesfall

I fjor høst anslo Kapital at Jens Ulltveit-Moes formue hadde stupt fra 8,3 milliarder kroner på topp i 2007 til rundt 800 millioner.

Ulltveit-Moe bedyret da at likviditetsproblemene i konsernet hans var fikset, og sa han ville satse videre på det grønne skiftet.

Den pressede likviditeten i Umoe-gruppen kom til syne da REC Silicon-aksjene ble dumpet for 85 millioner kroner i november 2019. Det var som kjent Kjell Inge Røkke som plukket opp aksjene, noe Røkke har kunnet glede seg over siden. 

I løpet av våren i fjor ble hovedkontoret på Fornebu solgt for 65 millioner kroner til Terje Tinholt. Også elektroselskapet Sønnico, IT-firmaet Umoe Consulting, et boligutviklingsområde i Asker og en industrieiendom i Haugesund er solgt.