Høyeste rater på 12 år – DNB Markets høyner

Containermarkedet viser styrke, men DNB Markets holder seg på den forsiktige siden.

STERKT MARKED: MPC Container Ships kan glede seg over de høyeste ratene siden 2008. Her deres containerskip AS Palatia.  Foto: Shipspotting
Shipping

 

DNB Markets høyner kursmålet på MPC Container Ships fra 5,90 til 7,40 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling, går det frem av en analyse datert 12. januar.

Markedet for containerfrakt holder seg sterkt, og TCE-ratene (time charter equivalents) ligger ifølge analysen på 13.700 dollar per dag i feedersegmentet. 

«Vi tror skipsverdier ligger an til å stige mens ratene er på sitt høyeste nivå siden 2008, men er forsiktige med å ekstrapolere dagens markedsstyrke for langt inn i 2021», skriver meglerhuset.

Mulig nedsiderisiko

Som risikofaktorer på nedsiden drar analytikerne Jørgen Lian, Mats Bye og Markus Tryggvason Lanesskog for det første frem svakere global økonomisk vekst, som kan redusere etterspørselen etter containerfrakt.

«For mange selgere av skip kan forhindre et oppsving i annenhåndsverdier, mens utsettelser av nye reguleringer kan redusere potensialet for skraping», heter det videre.

I tillegg peker analytikerne på at coronatiltak kan skape vedvarende usikkerhet og forstyrrelser i verdenshandelen.

Ser 25 prosent oppside

MPC Container Ships legger frem sine tall for fjerde kvartal 26. februar, og der ser DNB Markets for seg en EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger, red. anm) på 12,2 millioner dollar –5 prosent under konsensus på 12,8 millioner dollar.

«Men i seg selv ser vi på tallfremleggelsen som en «non-event», og forventer at investorene fokuserer på guidet flåteutnyttelse og kommentarer rundt TCE-ratenivåer, kontraktslengder, samt spredningen i tilbakeleveringer», går det frem av analysen.

MPC Container Ships faller én prosent til 5,96 kroner på Oslo Børs onsdag. DNB Markets ser dermed en oppside i aksjen på 24-25 prosent fra dagens nivåer.

MPC Container Ships

  • Opererer en containerskipsflåte med en kapasitet på mellom 1.000 og 3.000 TEU. 
  • Starten kom da MPC kjøpte shippingporteføljer fra tyske banker med betydelig rabatt målt mot skipenes historiske byggekostnad. 
  • I 2018 ble rederiet tatt opp til notering på Oslo Børs.
MPCC
containerfrakt
dnb markets
flåteutnyttelse
Nyheter
Shipping
Børs
Aksjeanalyse