Dropper GL i navnet

DNV GL kvitter seg med GL i navnet og vil fra 1. mars kun hete DNV.

SLUTT FOR GL: DNV-sjefen Remi Eriksen. Foto: NTB
Shipping

Åtte år etter sammenslåingen mellom Det Norske Veritas og tyske Germanischer Lloyd endrer klassifiserings-, sertifiserings- og risikoanalyseselskapet DNV GL navn til DNV. 

– Vår merkevare blir brukt av mange av våre kunder for å skape tillit. Et enklere navn vil være et enda sterkere tillitsmerke og bygger på vår 157 år lange innsats for å sikre liv, verdier og miljø, sier konsernsjef Remi Eriksen.

Han opplyser at beslutningen ble tatt etter en omfattende gjennomgang av selskapets strategi. 

Å gå tilbake til DNV betegnes av selskapet selv som et uttrykk for at fusjonen har vært vellykket og at integrasjonen mellom de to tidligere selskapene nå er komplett.

– I 2013 fusjonerte vi to ledende selskaper som hver for seg bidro med unik kompetanse og ledende markedsposisjoner. Det var derfor den gangen riktig å slå sammen de to navnene.

– DNV GL er imidlertid ikke et navn som klinger godt, og mange kunder kaller allerede selskapet bare DNV, sier Remi Eriksen.

Kjøpte ut partner

Mot slutten av 2017 kjøpte Stiftelsen Det Norske Veritas gjennom datterselskapet Det Norske Veritas Holding ut sin tyske partner i DNV GL Group, Mayfair. Prisen var 12 milliarder kroner.

Det var familieselskapet til Günter Herz og Daniela Herz-Schnöckel som eide det tyske klassifikasjonsselskapet GL Group frem til fusjonen med DNV.

Den norske stiftelsen sikret seg før årsskiftet 2017/2018 eierandelen på 36,5 prosent som Mayfair hadde i DNV GL Group. Det var stiftelsen tok initiativet til milliardtransaksjonen.

To tredjedeler av kjøpesummen ble finansiert ved opptak av nye banklån. Resten ble skaffet til veie ved salg av Det Norske Veritas Holdings finansinvesteringer i ulike fond og ved et lån på 600 millioner kroner fra stiftelsen.

Senere ble aksjekapitalen i Det Norske Veritas Holding økt ved at lånet på 600 millioner kroner ble konvertert til aksjekapital.

remi eriksen
dnv gl
det norske veritas
gl group
günter herz
daniela herz-schnöckel
det norske veritas holding
Nyheter
Shipping