Kurshopp for Stolt-Nielsen

Stolt-Nielsen-aksjen fikk et skikkelig løft på nyheten om at Stolt Sea Farm kan bli skilt ut og lagt i et separat børsnotert selskap.

VIL BØRSNOTERE STOLT SEA FARM: Niels G. Stolt-Nilsen har planer om å børsnotere Stolt Sea Farm. Foto: Eivind Yggeseth
Shipping

Finansavisen skrev onsdag at konsernsjef Niels G. Stolt-Nielsen i Stolt-Nielsen  har planer om å ta Stolt Sea Farm på børs. Meglerhusene ABG Sundal Collier og Pareto Securities er engasjert som rådgivere. Ifølge Stolt-Nielsen skal meglerhusene bistå ved å «utforske en mulig børsnotering».

Stolt Sea Farm driver landbasert oppdrett av piggvar og sjøtunge og har planer om gradvis å tredoble dagens produksjon og målet er blant annet å få synliggjort de underliggende verdiene som ligger i Stolt-Nielsen-konsernet.

Kraftig kursoppgang

– Vi har bygget opp en betydelig og lønnsom virksomhet som er markedsleder i verden på oppdrett av piggvar og sjøtunge. Jeg har et ansvar overfor alle aksjonærene i Stolt-Nielsen for å bidra til at disse verdiene synliggjøres og for at Stolt Sea Farm kan få en prising på linje med selskaper i oppdrettsbransjen, sa Niels G. Stolt-Nielsen til Finansavisen onsdag.

Og planene om en separat børsnotering av sjømatdelen av Stolt-Nielsen-konsernet fikk en svært god mottakelse på Oslo Børs onsdag. Rett før klokken 15 var aksjen opp 11,9 prosent til 129,80 kroner. Det betyr at børsverdien av Stolt-Nielsen i løpet av noen timer økte med cirka 900 millioner kroner til 8,35 milliarder kroner.

Kriseplan

Stolt-Nielsen har hatt mange tunge år på Oslo Børs på 2000-tallet. Hovedårsaken er et svakt kjemikalietankmarked, som fortsatt er hovedvirksomheten i konsernet. Stolt Tankers er med rundt 150 skip verdens største eier og operatør av kjemikalietankskip. Kjemikalietankmarkedet ble hardt rammet av covid 19-pandemien og i fjor sommer var markedet så dårlig at Niels G. Stolt-Nielsen måtte lansere kriseplaner for hvordan konsernet skulle kunne håndtere et inntektsfall på opp mot 40 prosent i konsernet.

stolt-nielsen
niels g. stolt-nielsen
stolt sea farm
Nyheter
Shipping
Børs