Øker i kjemikalietank

Espen Galtung Døsvigs EGD Shipholding i Bergen kjøper ytterligere to kjemikalietankere. Begge settes inn i Odfjells pool-system.

BERGEN NESTE: «Liberty», som tidligere het «Argent Cosmos», er bygd på Kitanihon Zosen i Japan. Nå overtas skipet av EGD Shipholding i Bergen og skal drives under nytt navn i kjemikalietankrederiet Odfjells pool-system. Foto: Wikimedia
Shipping

De 12 år gamle japansk-bygde 33.000-tonnerne «Liberty» og «Argent Bloom» skal drives kommersielt og befraktningsmessig sammen med EGD Shipholdings kjemikalietanker «Bow Hector». Dette skipet ble innlemmet i flåten i fjor. 

I forbindelse med kjøpet og overføringen til Odfjell skifter skipene navn; «Argent Bloom» skal hete «Bow Caroline» og «Liberty» skal heretter seile som «Bow Agathe».

BERGEN NESTE; «Argent Bloom» er et av de to søsterskipene som Espen Galtung Døsvigs EGD Shipholding overtar. Den kommersielle driften skal ivaretas av Odfjell SE. Foto: ShipSpotting.com

Lav ordrebok

Galtung Døsvigs shippingsjef Magne Øvreås ser i likhet med Stolt-Nielsen-sjefen Niels G. Stolt-Nielsen og Odfjells konsernsjef Kristian V. Mørch positivt på utsiktene i kjemikalietankfarten.

– Vi ser en lysning for kjemikaliefart med meget lav ordrebok og utsikter til en mer normal verden etter covid-19. Dessuten ønsker vi å utvide samarbeidet vi har med Odfjell, sier Øvreås.

Ifølge meglere er skipene kjøpt for cirka 38 millioner dollar, som tilsvarer 326 millioner kroner med fredagens vekslingskurs.

Øvreås vil ikke oppgi prisen, men sier at det er avtalt at skipene lease-finansieres i Japan. Selger er det greske selskapet Alberta Shipmanagement.

Fra før av har EGD seks produkt- og kjemikalietankere som drives befraktningsmessig av et annet rederi i Bergen, Champion Tankers.

– Vi hadde et meget bra år i 2020 for de seks MR-skipene som drives på en utmerket måte av Champion Tankers, sier EGD Shipholding-direktøren.

Foruten selskapets egen flåte er EGD Shipholding nest største eier i rederiet Klaveness Combination Carriers i Oslo.

ØKER I KJEMIKALIETANK: Rederisjef Magne Øvreås. Foto: EGD Holding

Exit Tailwind

Gjennom skipsinvesteringsselskapet Tailwind AS i Bergen har Galtung Døsvig også vært medeier i tre etylen-skip  – «Stella Kosan, «Stina Kosan» og «Sophia Kosan» – som Tailwind har eid 50/50 sammen med danske Lauritzen Kosan.

Før jul ble det imidlertid inngått en avtale mellom Lauritzen Kosan og Andreas Sohmen-Pao-eide Epic Gas i Singapore.

De tre gasstankerne med en lastekapasitet på vel 9.000 kubikkmeter hver blir nå solgt med oppgjør i aksjer i det nye rederiet BW Epic Kosan.

– Når denne transaksjonen er gjennomført er det ikke mer igjen av Tailwind, som vil bli avviklet, sier Magne Øvreås.

I løpet av 2015, 2016 og 2017 har aksjonærene i skipsinvesteringsselskapet mottatt 436 millioner kroner i forbindelse med skipssalg. Av de 436 millionene har 20 prosent tilfalt EGD Shipholding.

Halvparten av dette ble overført i 2017 etter at selskapet hadde avhendet to bilskip med en betydelig gevinst. Eierne fikk da 215 millioner kroner som tilbakebetaling av egenkapital.

EIENDOM OG SHIPPING: Espen Galtung Døsvig har store investeringer i eiendom og shipping. Foto: NTB

Salgsgevinst

I 2018 fikk EGD Shipholding et resultat på 12,1 millioner dollar, delvis takket være at selskapet gjorde en kule på tørrlastskipet «Caroline Victory».

Det ble solgt med en gevinst på rundt 5 millioner dollar, noe som tilsvarte nær en dobling av egenkapitalen i det skipseiende selskapet.

Også 2019 ble bra, på tross av et svært krevende marked i første halvår.