Børsrakett med hydrogenkontrakt – aksjen skyter i været

Havyard-aksjen skyter opp 17 prosent etter hydrogennyhet.

NY SATSING: Konsernsjef Gunnar Larsen i Havyard Group har fått i oppdrag å utvikle en ny type nullutslipps godstransportskip. Foto: Havyard
Shipping

 

Europa legger store ressurser i å nå klimamålene, og maritim næring er en del av løsningen. Det jaktes på grønne løsninger og nullutslippsfartøy innen en rekke segment. 

Havyard Group har mottatt oppdrag på å utvikle et nytt skipskonsept for utslippsfri godstransport, ifølge en børsmelding.

Salgsdirektør Lars Conradi Andersen sier i en kommentar at Havyard gjennom dette forprosjektet skal kombinere selskapets kompetanse på hydrogen energisystem og skipsdesign til å utvikle et nytt konsept for godstransport mellom europeiske havner.

– Rammen vi skal jobbe innenfor er å utvikle et skip som har hydrogenbasert drivstoff som primær energikilde, samtidig som kunden får et effektivt og sikkert skip. Målet er at et så stort skip kan gå over lengre distanser med nullutslipp, sier han.

Som en «spin off» av det mangeårige FoU-arbeidet med hydrogendrift av større fartøy, blant annet gjennom Pilot E-prosjektet FreeCO2ast, har Havyard nå etablert selskapet Havyard Hydrogen, vises det til.