Full klaff for Solstad Offshore

Solstad Offshore har sikret kontrakter for tre av sine store subseaskip.

DRIFT: Solstad Offshore skal drifte tre skip på fire kontrakter. Foto: Anders Horntvedt
Shipping

 

Solstad Offshore er blitt tildelt fire kontrakter som skal utføres av tre av rederiets store subseaskip. 

Skipet Normand Energy skal jobbe for en kunde i Stillehavet på en kontrakt med en estimert varighet på fem måneder. Oppstart er i februar.

Videre har Far Samson sikret seg en kontrakt for kabellegging med en varighet på 90 dager. Denne kontrakten har oppstart i mars/april. I tilegg kommer opsjoner som kan potensielt kan beskjeftige skipet resten av året. 

Subseaskipet Normand Jarstein har fått to kontrakter. Den ene er med en ikke navngitt norsk subsea-entreprenør for et prosjekt i Vest-Afrika. Oppstart er i løpet av januar og oppdraget har en varighet på to måneder, pluss en måneds opsjon. 

I tillegg er Normand Jarstein tildelt en kontrakt med et britisk oljeselskap over en periode på to måneder med oppstart i andre halvdel av mai 2021. 

De to kontraktene for Normand Jarstein skal utføres i forkant av den tidligere meldte kontrakten med Ørsted ved Hornesea2-vindparken. Dermed vil fartøyet være fullt utnyttet gjennom 2021.