Pill råttent stortankmarked

Inntjeningen i stortankmarkedet fortsetter å stupe. På strekningen fra Den arabiske gulfen til Korea er ratene nå negative.

KATASTROFERATER: VLCC-ratene østover fra Gulfen er nå negative. Foto: DHT
Shipping

I mars i fjor ble det sluttet VLCC-er østover fra Gulfen til eventyrrater oppe i nærmere 300.000 dollar dagen. Nå er ratene negative på den samme strekningen. De seneste dagene er det rapportert slutninger fra Gulfen til Korea helt nede i worldscale 22.

– Worldscale 22 gir et negativt reiseresultat for de fleste skip, dog avhengig av fart og forbruk. Worldscale-systemet er konstruert slik at worldscale 100 skal gi en «normal» inntjening for de fleste typer skip på de fleste ruter, sier senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.

Tar tapsforretninger

Med negative rater menes det at skipets bruttofrakt på den aktuelle reisen ikke er tilstrekkelig til å dekke de reiseavhengige kostnadene til drivstoff og havneutgifter. Hovedårsaken til at noen redere er villige til å ta slike tapsforretninger er ifølge Hammer at man tror at den svake markedssituasjon er forbigående og fordi alternativet, som er å la skipet ligge i opplag, vil være enda dårligere over tid.

– Vi skal også huske på at all tonnasje i spotmarkedet ikke er drevet kun av frittstående rederier. Oljeselskaper og tradere har også tonnasje de kontrollerer og det kan være andre grunner som posisjonering og logistikk som gjør at man aksepterer en så lav bruttorate på enkeltreiser.

DYRERE MED OPPLAG: Enkelte redere er ifølge senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities villig til å ta tapsforretninger fordi alternativet, opplag, er enda dårligere over tid. Foto: Iván Kverme

Usikkerhet i Kina

Ratene i VLCC-markedet tok seg noe opp helt mot slutten av fjoråret etter en dyster høst. Nå er imidlertid markedet enda svakere enn det var noen gang i fjor høst.

– Slik vi ser det så er det fornyet usikkerhet om utviklingen i Kina som er hovedårsaken til det siste tilbakeslaget. Nye covidutbrudd der har gjort at myndighetene har innført noen lokale reiserestriksjoner, men viktigst er trolig offisielle henstillinger til befolkningen om å holde seg mest mulig hjemme i forbindelse med landets nyttårsfeiring i februar, sier Ole-Rikard Hammer.

Kinesiske raffinerier hadde rekordhøy import i fjor og lagrene økte slik at de trenger derfor ikke rushe inn i en usikker situasjon. Fall i oljeproduksjon i Saudi Arabia og USA bidrar også til lavere volum.

– Helt mørkt i horisonten er det likevel ikke. Oppgangen i oljepris og nedgang i lager viser at dagens fraktvolum er for lave og IEA sine tall denne uken viste at verdens oljeforbruk steg videre i fjerde kvartal til tross for nye coronautbrudd, sier Hammer.