Ser klar oppside i tørrlast og gass

Arctic Securities tror aksjefallet de siste ukene gir investorer en ny sjanse til å komme inn i endel shippingaksjer på attraktive nivåer.

SKAL STIGE: Meglerhuset Arctic Securities' shippingteam mener gode rater for capesize-carrieren «Golden Kathrine» og de andre tørrlastskipene i Golden Ocean Groups flåte av store malmskip vil gi aksjen et kursløft i år. Det samme gjelder aksjene i 2020 Bulkers og Star Bulk Carriers. Foto: SeaTeam Ship Management
Shipping

 

Blant kjøpsanbefalingene er tørrlastaksjene Golden Ocean Group, 2020 Bulkers, Star Bulk og Belships, LPG-gassrederiene Avance og BW LPG, LNG-rederiene Flex og Golar samt Ocean Yield og American Shipping Company.

I tanksektoren er det bare Odfjell SE som får en klar kjøpsanbefaling nå, mens Arctic foreløpig opererer med «hold»-anbefalinger på Frontline, Hunter Group, Nordic American Tankers, Stolt-Nielsen og Hafnia Tankers.

Meglerhuset har tatt opp tørrlast- og LNG-estimater både kort- og langsiktig, mens rateestimatene i stortank er redusert med 18 prosent for 2021 på grunn av forventninger om et svakere første halvår. De er derimot oppjustert for neste år.

TID FOR SELEKTIVE KJØP: Jo Ringheim mener de siste ukenes aksjefall er en grei anledning til å posisjonere seg i noen utvalgte shippingaksjer. Foto: Arctic Securities

– Positive drivere

– Vi ser på høye råvarepriser, sterke økonomiske vekstforventninger og fallende ordrebøker som positive drivere for shippingmarkedene, sier Arctics shippinganalytiker Jo Ringheim.

Han står sammen med sin kollega Lars Bastian Østereng bak en fyldig shippingoppdatering som ble sluppet til meglerhusets kunder mandag.

Arctics shippingteam er på linje med markedet forøvrig når det gjelder rateforventningene for tank - 26.000 dollar pr. skip pr. dag for VLCC-er; tankskip på rundt 300.000 dødvekttonn, i 2021 og 35.000 dollar dagen neste år.

For tørrlast, LNG og LPG ligger imidlertid meglerhusets rateforventninger over konsensusforventningene. I capesize-segmentet er estimatet økt fra et snitt på 17.000 til 18.500 dollar dagen i år, økende til 19.500 dollar neste år.

– Tørrlast er attraktivt både på det fundamentale og på verdsettelse. Vi venter at konsensusestimatene vil øke og ser oppside til verdier hvis vi har rett i våre forventninger til rateutviklingen, sier Ringheim.

Oppside på opptil 72 pst.

For John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group har meglerhuset et kursmål på 7,5 dollar, tilsvarende 64,50 kroner, mens Tor Olav Trøims 2020 Bulkers får et kursmål på 105 kroner.

Det er en oppside på henholdsvis 56 og 72 prosent sammenlignet med hva disse aksjene ble omsatt for på børsen mandag i 14-tiden.

For råoljetankfarten opererer Arctic med «hold» fordi man tror det vil ta tid før markedet kommer. Dette gjelder både Frontline, Hunter og Nordic American Tankers.

– De langsiktige trendene er bra, men vi tror første halvår blir svakere enn det som forventes i markedet i dag, sier Ringheim.

– LPG-caset intakt

I produkt- og kjemikalietank er det Odfjell SE som får en klar kjøpsanbefaling med et kursmål på 35 kroner, en oppside på 29,6 prosent, mens Arctic har «hold» på både Stolt-Nielsen og Hafnia Tankers.

– LPG har fått en skikkelig korreksjon, men til tross for et sterkt fall i ratene mener vi investeringscaset er intakt. Aksjene prises til veldig lave forventninger, sier Ringheim.

Det betyr kjøpsanbefalinger både på BW LPG og på Avance Gas. Kursmålene her er 85 og 64 kroner, en oppside på henholdsvis 46,6 og 70,5 prosent.

– LNG-selskapene har falt mye på grunn av det negative sentimentet i gasspriser og rater. Selv om den negative trenden vil fortsette i priser og rater, er selskapene for lavt priset og vil rapportere solid inntjening både i første og andre kvartal, sier han.

I denne gruppen opererer Arctic-analytikerne med kjøpsanbefalinger på Flex og Golar og kursmål på 117 kroner - det vil si en oppside på 65,4 prosent - og 21 dollar; 190,60 kroner - en oppside på 93,9 prosent.

Har «hold» på flere

– Container-selskapene leier ut skip på veldig gode nivåer og for lange perioder. Selv om dette markedet er i ferd med å snu er det stor oppside både kortsiktig og langsiktig i inntjening og skipsverdier, sier Arctic-analytikeren.

Kjell Inge Røkkes skipseiende selskap Ocean Yield og American Shipping Company, som leier ut sine produkttankskip på lange kontrakter i det amerikanske Jones Act-markedet, får også klare kjøpsanbefalinger.

For disse er kursmålene 42 og 53 kroner, det vil si at oppsiden er henholdsvis 70 og 82 prosent.

Blant shippingaksjene med «hold»-anbefalinger er bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen.

Det samme gjelder Awilco LNG og Fredriksens skipseiende selskap SFL Corp., tidligere Ship Finance International.