Selger unna i Fredriksen-rederi

Samtidig som ratene falt tilbake fra rekordnivåene, nær halverte Andreas Sohmen-Pao og BW Group eierandelen i Fredriksen-rederiet Flex LNG. 

NY DONING: «Flex Freedom» er et av de nyeste skipene i Flex LNG-flåten som for øyeblikket består av 12 avanserte LNG-skip levert mellom 2018 og 2021. Det gjenstår et nybygg som skal leveres i mai. Foto: Daewoo
Shipping

 

Vinteren 2019/2020 kjøpte Sohmen-familiens BW Group seg opp i gassrederiet Flex LNG, der John Fredriksen er hovedeier.

Mellom mars og desember i fjor eide Singapore-konsernet vel 2,4 millioner aksjer og var med en eierandel på 4,5 prosent selskapets nest største aksjonær etter Fredriksen.

Rett før jul, da det tok helt av i LNG-markedet, begynte imidlertid BW å selge seg ned.

Nedsalget fortsatte i januar og ifølge en fersk aksjonærliste har BW nå drøyt 1,2 millioner aksjer. Det tilsvarer en eierandel på 2,3 prosent.

Fredriksens LNG-sjef Øystein M. Kalleklev ønsker ikke å kommentere handelen i selskapets aksjer, men bedyrer at han fortsatt ser svært lyst på markedet selv om ratene har falt noe tilbake.

– Etter at LNG markedet tok fyr i slutten av desember og i begynnelsen av januar har det gradvis normalisert seg ettersom fokus har flyttet seg til marslaster som er utgangen av vinteren, sier han.

Ser lysere ut

Rederisjefen påpeker at den kalde vinteren har ført til store lagertrekk og at det derfor vil være betydelig behov for lageroppbygging over sommeren, noe fremtidsprisene for gass reflekterer.

– Vi forventer høy volumvekst i 2021 og følgelig ikke en gjentagelse av den massive kanselleringen av laster som vi opplevde i fjor, så 2021 ser betydelig lysere ut enn 2020 for LNG-frakt.

Dagratene for moderne LNG-skip rapporteres nå til rundt 140.000 dollar, mot 350.000 dollar i starten av januar. Det er fortsatt et nivå hvor rederne tjener godt med penger.

Omtrent samtidig som BW startet nedsalget i Flex LNG, kjøpte det seg opp i et annet Fredriksen-kontrollert gassrederi, Avance Gas.

22. desember flagget BW LPG kjøpet av 5,9 millioner aksjer i Avance, tilsvarende en eierandel på 9,14 prosent.

Adm. direktør Anders Onarheim i BW LPG hevdet at det var en finansiell investering, men medga samtidig at han gjerne ville ta en prat med Fredriksen.

BW Group er velkjent for å ta initiativ til konsolidering, men også for å ta mer kortsiktige posisjoner i aksjemarkedet.