Forsvarer opphugging i India

Altera har solgt enda en bøyelaster til opphugging i India. Verftet er ikke godkjent hverken av EU eller DNV GL, men rederiet forsvarer valget.

RESIRKULERER I ALANG: «Navion Bergen» (i midten på bildet) under demontering ved Shubh Arya-verftet i Alang i India. Foto: Altera Infrastructure
Shipping

Teekay Offshore, i dag Altera Shuttle Tankers i Stavanger, har vært i hardt vær etter at det ble kjent at rederiet hadde sendt flere av sine eldre tankskip til opphugging på strendene i India. Det er fortsatt under etterforskning av Økokrim, mistenkt for miljødumping av bøyelasteren «Navion Britannia» i Alang i India. 

Ifølge NGO Shipbreaking Platform solgte Altera-selskapet Altera Shuttle Tankers i fjor tre bøyelastere til til opphuggere, denne gangen i Tyrkia og Alang. «Apollo Spirit» og «Navion Hispania» gikk til resirkulering i Tyrkia, mens «Navion Bergen» havnet i Alang.

HUGGER SKIP I FLERE LAND: Informasjonsdirektør Steffen Rogne. Foto: Altera Infrastructure

– Samme standarder

NGO Shipbreaking Platform og miljøorganisasjonen Bellona mener opphuggingsvirksomheten som foregår i Alang ikke holder den standarden man må kunne forlange hverken miljø- eller sikkerhetsmessig. Det vises til mange ulykker med skip som er blitt demontert på strendene der.

Altera Infrastructures informasjonsdirektør Steffen Rogne bekrefter at «Navion Bergen» er til resirkulering ved verftet Shubh Arya i India.

– Vi godkjenner kun anlegg som vi ved selvsyn ser møter eller overgår de strenge kravene i Hong Kong-konvensjonen. Vi har en «vugge-til-grav»-tilnærming til alle våre skip og følger selvsagt alle gjeldende lover og reguleringer, i tillegg til våre egne, strengere, retningslinjer for eksport og resirkulering av våre skip, sier Rogne.

Og tilføyer:

– Vi har pågående resirkuleringsprosjekter i Norge, India og Tyrkia, og vi følger den samme policyen og standarder i alle regioner. Et minstekrav for at vi skal starte vår godkjenningsprosess er at aktøren er klassesertifisert av internasjonale klasseføringsmyndigheter. I tillegg til godkjenningen gjennomfører vi jevnlig separate tilsyn og oppfølging gjennom resirkuleringsprosessen.

SKUFFET OVER ALTERA: Bellonas fagansvarlige Sigurd Enge. Foto: Thomas Theis-Haugan

Eksportforbud

Bellonas ansvarlige fagmedarbeider for skipsfart, Sigurd Enge, er ikke imponert.

– Spørsmålet er hvorfor Altera for eksempel ikke velger Tyrkia for sine skip. Det eneste argumentet jeg ser er det økonomiske; at det får bedre betalt i India, sier Enge.

Han betegner listen over norsk-kontrollerte skip som gikk til Sør-Asia for opphugging i fjor som «gledelig kort», men er skuffet over at Stavanger-selskapet velger å sende et av sine eldre skip til hugging i Alang. Bare fire norske skip havnet der i 2020.

– Rogne hevder at Hong Kong-konvensjonen inneholder strenge krav. Det er ikke riktig. Nå har til og med verft i Bangladesh fått bekreftet at de driver i henhold til konvensjonen. Dette på tross av at Bangladesh har de verste forholdene for arbeiderne i tillegg til forurensningen virksomheten innebærer og alt farlig avfall som ikke behandles på en forsvarlig måte.

Det er forbudt å eksportere skip for resirkulering fra et OECD-land til et ikke-OECD-land, for eksempel India. Det samme gjelder for skip lokalisert i Europa.

Om skipet har et EU-flagg - inkludert Norge - må det resirkuleres på et EU-godkjent verft. Og utenom Europa finnes disse i dag kun i Tyrkia og et i USA.

Selskapet Grieg Green, som gjennom de siste 10 årene har bygget seg opp til å bli verdensledende i å bistå og følge opp maritime resirkuleringsprosjekter på vegne av redere, bekrefter denne forståelsen av lover og regler.

Tyrkia hugger mer

– Shubh Arya er ikke et verft vi kjenner for mye til, men det er i hvert fall ikke EU-godkjent. Det er ingen verft i India, sier Magnus Hammerstad, som leder Grieg Greens avdeling innen resirkulering.

– Hvis man skal sette i gang en prosess med opphugging i India er det helt essensielt å gjøre et meget grundig forarbeid og ha et team på plass som har kompetansen og erfaringen som kreves for å følge opp og bistå verftet med prosessen på daglig basis, sier han.

– Forskjellene på de beste og mindre bra verftene i Tyrkia er store, og i India er de enorme, sier Hammerstad.

– Tyrkia er den fjerde største nasjonen for hugging av skip. I 2020 ble 94 skip hugget der, og flere norske fartøyer ble resirkulert i Tyrkia enn i Sør-Asia. Det er positivt og vi håper at kapasiteten både i Tyrkia og på verft i andre land som er godkjent av EU fortsetter å øke, sier Enge.

– En gledelig nyhet i 2020 var at cruisekjempen Carnival Corp. valgte å sende tre av sine skip til Tyrkia for hugging. Det gir et tydelig signal til andre cruiserederier om hvordan man skal gjennomføre en mer miljøvennlig politikk i praksis, sier Bellonas shippingansvarlige.