Store tap for Diana Shipping

Skrev ned verdier for nesten 900 millioner kroner i løpet av 2020.

Foto: Diana Shipping
Shipping

Diana Shipping avsluttet 2020 med å levere time charter-inntekter på 42,7 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 51,5 millioner i samme kvartal i 2019.

Nedgangen i time charter-inntektene skyldes først og fremst salg av to skip i 2020, men også på grunn av reduserte rater selskapet oppnådde for sine skip i løpet av kvartalet.

For 2020 fikk det Athen-baserte, New York-noterte tørrlastrederiet inn time charter-inntekter på 169,7 millioner dollar. Ned 51 millioner dollar fra året før. 

Store nedskrivninger

Driftsresultatet kom på minus 2,1 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra et tap på 6,3 millioner dollar i samme periode året før. For 2020 sett under ett kom driftsresultatet på minus 112,7 millioner dollar. Et stup ned fra 2019 da Diana fikk et driftsresultat på 17,6 millioner dollar. 

Resultat etter skatt kom inn på minus 7,4 millioner dollar, inkludert nedskrivninger på 1,9 millioner dollar. En fremgang fra minus 14 millioner dollar samme periode året før. Totalt for 2020 fikk grekerne et resultat etter skatt på minus 134,2 millioner dollar, rundt 1,1 milliarder kroner, som blant annet inkluderer nedskrivninger for 104 millioner dollar. I 2019 fikk rederiet et resultat etter skatt på minus 10,5 millioner dollar. 

Resultat pr. aksje kom på minus 0,10 i fjerde kvartal, opp fra minus 0,17 samme periode året før. Mens for 2020 kom det på minus 1,62 pr. aksje, ned fra 0,17 dollar pr. aksje i 2019. 

Diana Shipping 

  • Global leverandør av shippingtjenester som spesialiserer seg i tørrlast.
  • Har en flåte bestående av 40 tørrlasteskip.
  • Grunnlagt i 1999 og har hovedkontor i Athen, Hellas. 
  • Ledes av Simeon P. Palios.