Fjord Line i mål med ny refinansiering

Eiere, långivere og myndighetene sikrer videre drift av Fjord Line. En omfattende refinansiering av rederiet er nå på plass.

OPPTIL TRE TURER I DØGNET: Med en overfartstid mellom Sørlandet og Nord-Jylland på 135 minutter vil den nye katamaranfergen kunne gjøre opptil tre dobbeltturer i døget på strekningen Kristiansand-Hirtshals i høysesongen når det åpnes for normal trafikk igjen.  Foto: Austal
Shipping

Tilførsel av mer egenkapital, avdragsutsettelser og lettelser i lånebetingelsene er hovedelementene i planen som nå er godkjent av alle involverte. I tillegg drar Fjord Line nytte av statens kontantstøtteordning som dekker deler av de faste kostnadene selskapet har.

– Nå har vi en trygg finansiell plattform som gir oss stabilitet og forutsigbarhet frem til mai 2022, sier Fjord Lines nye konsernsjef Brian Thorsted Hansen til Finansavisen.

Han hadde sin første arbeidsdag på selskapets hovedkontor i Egersund 25. januar og understreker at prosessen med eiere og långivere da var godt igang.

– Jeg har vært med på innspurten og kan nå gi de ansatte, kundene og våre samarbeidspartnere beskjed om at løsningen foreligger. Så snart reiserestriksjonene oppheves ser vi frem til å kunne gjenoppta driften, sier Thorsted Hansen.

HAR REFINANSIERINGEN PÅ PLASS: Fjord Line-sjefen Brian Thorsted Hansen. Foto: Privat

Overtar nybygg

Samtidig er den nye fergesjefen opptatt av å planlegge overtagelsen av Fjord Lines nyeste skip, katamaranfergen som skal settes inn i sambandet mellom Kristiansand og Hirtshals.  Den er bygget ved Austals verft på Filippinene.

Den 109 meter lange og nesten 31 meter brede katamaranen vil gjøre overfarten fra Sørlandet til Nord-Jylland unna på to timer og et kvarter.

Nybygget har plass til 1.200 passasjerer og vel 400 biler.

– Med denne styrkelsen av flåten vil vi kunne utvide sesongen og drive ruten lenger utover høsten og komme igang tidligere på vårparten enn med den nåværende «FjordCat»-fergen, sier Fjord Line-sjefen.

Hvis alt går etter planen kan fartøyet være på plass i Hirtshals i månedsskiftet mars/april etter at de nødvendige sjøprøvene er gjennomført og rederiets mannskaper har hentet det på Filippinene.

FJORD LINE-EIER: Johan H. Andresen. Foto: Iván Kverme
FJORD LINE-EIER Frode Teigen. Foto: Akva Group

Andre runde

Det er andre gang på under 10 måneder Fjord Line gjennomfører en refinansiering. Forrige gang, i månedsskiftet april/mai i fjor, mente man å ha sydd sammen en pakke som ville være tilstrekkelig til å ta selskapet gjennom krisen.

Men pandemien har lammet reiselivet og fergetrafikken mye lenger enn man kunne forutse, og dermed ble det nøvdvendig å gå en ny runde med bankene og eierne; investoren Frode Teigens selskaper og Johan H. Andresens selskap Ferd.

Pakken og tiltakene som ble avtalt på vårparten i fjor summerer seg ifølge selskapet opp til cirka 950 millioner kroner i likviditetseffekt i perioden fra mai 2020 til april 2022.

Inkludert her er også omfattende effektiviseringstiltak og kostnadskutt både ombord og i den landbaserte organisasjonen.

Tre av fire i opplag

Bemanningen er redusert både permanent og ved permitteringer som følge av det kraftig barberte seilingsprogrammet. Bortsett fra en kort periode i fjor sommer har tre av rederiets fire bil- og passasjerskip ligget i opplag.

I likhet med hva som er tilfelle for konkurrenten Color Line har Fjord Line kjørt på sparebluss etter at coronapandemien rammet for snart et år siden.

I dag betjener rederiet bare strekningen Stavanger/Kristiansand-Hirtshals, og da primært med tanke på godstrafikken til og fra Norge.

– De myndighetspålagte reiserestriksjonene som følge av pandemien har rammet oss svært hardt og gjort det umulig å opprettholde ordinær drift på våre fergeruter, konstaterer Thorsted Hansen.

Fjord Line har fire faste ruter; Bergen/Stavanger-Hurtshals, Kristiansand-Hirtshals og Langesund-Hirtshals, pluss kortruten over ytre Oslofjord mellom Vestfold og Bohuslän på strekningen Sandefjord-Strömstad.

Betydelig underskudd

I fjor falt driftsinntektene med 55 prosent til 729 millioner kroner sammenlignet med 2019, da selskapet satt igjen med et resultat på 79 millioner kroner. 

I enkelte perioder med svært begrenset reiseaktivitet var imidlertid omsetningen redusert med 90 prosent sammenlignet med 2019.

For 2020 ligger det an til et underskudd på 140 millioner kroner. Det er vel og merke etter inntektsføring av en antatt kontantstøtte på 266 millioner kroner fra staten.

Fjord Line har så langt mottatt 198 millioner kroner under den generelle støtteordningen for næringslivet for perioden mars til og med oktober. Rederiet arbeider nå med å ferdigstille søknaden for november/desember, og den ventes å bli i størrelsesorden 70 millioner kroner.

– Støtten fra myndighetene var viktig for at våre långivere gikk med på den omfattende refinansieringsordningen, sier Fjord Line-sjefen.

– Avgjørende

Uten kontantstøtten ville underskuddet for Fjord Line trolig vært på mer enn 400 millioner kroner i 2020.

'– Vi er svært takknemlige for at norske myndigheter og politikere har bidratt til å sikre levedyktige bedrifter og arbeidsplasser i en svært krevende tid, sier Thorsted Hansen.

Som ledd i den siste refinansieringen bidrar eierne med nye 50 millioner kroner i egenkapital. I sum har de skutt inn 100 millioner kroner ved de to rundene i fjor og i år.

– For oss er det selvsagt helt avgjørende at våre eiere og långivere har tillit til at Fjord Line kommer seg gjennom krisen og sørger for at vi står godt rustet til å gjenoppta driften når myndighetene opphever reiserestriksjonene, sier konsernsjef Thorsted Hansen.

STOR KAPASITET: Den nye katamaranfergen har plass til 1.200 passasjerer og vel 400 personbiler og skal erstatte dagens «FjordCat» i ruten Kristiansand-Hirtshals i vår-, sommer- og høstsesongen så fort normal trafikk kan gjenopptas. Foto: Austal

FJORD LINE

  • Fjord Line ble grunnlagt i 1993 og er i dag Norges nest største fergerederi i internasjonal passasjer- og godstrafikk mellom Norge, Sverige og Danmark med en markedsandel på 21 prosent.
  • Frode Teigen i Egersund kontrollerer 52,2 prosent av aksjene i Fjord Line gjennom sine selskaper Kontrari og Kontrazi, mens Johan H. Andresens Ferd eier 44,6 prosent.