Kutt i handelsbarrierer kan styrke økonomien

Kutt i maritime handelsbarrierer kan ifølge en ny rapport styrke den nasjonale økonomien med opptil 3,4 prosent.

HØY INTEGRITET: - Det er gledelig at Norge scorer best blant alle land når det gjelder effektivitet og integritet, sier Harald Solberg. Foto: Kilian Munch
Shipping

Å redusere barrierer for maritim handel kan føre til BNP-oppgang på inntil 3,4 prosent for nasjonale økonomier. Det viser en rapport utarbeidet av det internasjonale rederiforbundet, International Chamber of Shipping - ICS.

Rapporten har kartlagt effektene av verdens proteksjonisme og rangert 46 land i en proteksjonisme-indeks. Norge havner på 15. plass.

– Det er gledelig at Norge scorer best blant alle land når det gjelder effektivitet og integritet, sier adm. direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

– Samtidig er det på noen andre områder, som for eksempel tilgang på maritime tjenester i havn, forbedringspotensial, sier han.

– Effektive tiltak

Beregningene i rapporten viser at mange land kan øke mulighetene for økonomisk vekst etter covid-19 ved å gjøre sin maritime handelspolitikk mindre restriktiv. 

Rapporten slår fast at høyinntektsland kan oppnå en gjennomsnittlig økning i vareeksporten på 4,5 prosent om de reduserer toll- og konkurransehindrende handelsrestriksjoner. Utviklingsland kan oppleve en enda større økning – opptil 7 prosent.

– Å fjerne toll og andre handelsrestriksjoner er effektive og enkle tiltak myndigheter kan benytte for å styrke den økonomiske veksten, sier Solberg.

Han mener land i alle faser av økonomisk utvikling vil tjene på selv mindre reduksjoner i eksisterende barrierer.

46 maritime nasjoner som samlet utgjør det aller meste av verdensøkonomien er analysert og gitt et såkalt PRIME-tall i henhold til hvor restriktiv handelspolitikk landet fører. 

Blant de mest restriktive landene finner vi Egypt, Kenya, Thailand og Argentina. Landet som gjør det aller best er Latvia. Også Hongkong, Nederland og Canada gjør det bra.