Tar flere skip ut av opplag

Wallenius Wilhelmsen tar ytterligere tre bilskip ut av opplag. På børsen førte det til kursoppgang i aksjen.

TRENGER KAPASITETEN IGJEN: Gradvis tar Wallenius Wilhelmsen skip ut av opplagsbøyene etterhvert som fraktvolumene både med nye biler og andre typer rullende laster øker igjen. Her to skip tilhørende selskapets sør-koreanske rederi Eukor Car Carriers oppankret i Vetlefjorden. Foto: Wallenius Wilhelmsen
Shipping

 

I begynnelsen av januar varslet bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen at ni av 16 bilskip skulle tas ut av opplagsbøyene. Samme dag som børsmeldingen om dette ble sendt, steg aksjen 10 prosent.

Onsdag var det ny opptur i aksjen, denne gangen med 5,7 prosent til 24,10 kroner i tidlig handel. Stigningen kom etter at det ble kjent at ytterligere tre av opplagsskipene skal reaktiveres og settes i trafikk igjen.

Kan bli enda flere

Ifølge selskapet er planen å gjennomføre reaktiveringen i juni og juli. Bilskipene skal erstatte kapasitet som nå er innleid på kortere timecharterkontrakter fra eksterne tonnasjeleverandører.

Markedsutviklingen i månedene fremover vil avgjøre om også de siste fire opplagsskipene skal settes i fart igjen.

Ved utgangen av tredje kvartal i fjor hadde rederiet fem innleide skip på korte charterkontrakter og økte dette antallet noe mot slutten av 2020 på grunn av større lastetilgang.

Det er disse skipene som nå skal erstattes med egen tonnasje gjennom reaktiveringen. Prosessen innebærer ifølge selskapet ingen økning i den totale kapasiteten Wallenius Wilhelmsen opererer med i markedet.

Mer økonomisk

Det er tidligere opplyst at kostnadene til reaktivering ligger på cirka 230.000 dollar i snitt pr. skip, hovedsakelig knyttet til forberedelser og mannskap.

Stigende rater på bilskip gjør bruk av egne fartøyer til et rimeligere alternativ enn å leie skip, ifølge Wallenius Wilhelmsen.

«Det er mer økonomisk for oss å reaktivere noe av opplagskapasiteten vår enn å inngå korte timecharterkontrakter der ratene har vært stigende», sa kommunikasjonsdirektør Fredrik Tangeraas i januar. 

Wallenius Wilhelmsen har skip i opplag i Lyngdal og Veltlefjorden i Sogn og Fjordane i Norge og i Labuan i Malaysia.

Disse stedene egner seg godt på grunn av relativt stabile vær- og vindforhold og har en gunstig beliggenhet i forhold til handelsruter.