KjøpLogg inn

Gjør det bedre enn konkurrentene

Publisert 25. feb. 2021 kl. 07.42
Oppdatert 25. feb. 2021 klokken 08.11
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 407 ord
SHIPPINGGRÜNDER: Arne Fredly bestilte en serie nye råoljetankskip i 300.000-dødvekttonnsklassen på Daewoo i Sør-Korea og la dem inn i Hunter Group. Også i fjerde kvartal oppnådde selskapet bedre rater enn konkurrentene. Foto: Iván Kverme

 

Til tross for et svakt spotmarked for store råoljetankskip tjener Arne Fredlys Hunter Group fortsatt penger og slår konkurrentene med Frontline i spissen.

Torsdag offentliggjorde Hunter Group sine fjerdekvartalstall med et overskudd på 10,8 millioner dollar og en gjennomsnittlig timecharterinntjening på 40.480 dollat pr. skip pr. dag. Det er status etter en svak tremånedersperiode med elendige spotmarkedsrater.

– Det verste er over

Nok en gang har Hunter dermed en høyere inntjening på sine store råoljetankskip enn konkurrentene. Frontline seilte inn et gjennomsnitt på 17.200 dollar dagen for sine VLCCere i fjerde kvartal.

Heller ikke DHT Holdings, Okeanis Eco Tankers eller Euronav hadde en så høy timecharterinntjening som Hunter oppnådde.

Nå mener rederiet dessuten at det verste er over i tankmarkedet og venter en gradvis styrkelse av inntjeningen fremover i takt med at oljelagrene er blitt redusert og at det må hentes mer råolje fra produsentlandene.

Hunter-skipene som opererte i spotmarkedet i fjerde kvartal seilte inn et snitt på 20.820 dollar dagen, mens VLCCene som var på lengre kontrakter oppnådde en snittinntjening på 55.600 dollar dagen.

Nær 30.000 i første kvartal

For første kvartal er så langt 91 prosent av kapasiteten målt i antall skipsdøgn utleid til en snittrate på 29.700 dollar pr. skip pr. dag.

Spot-skipene er leid ut for gjennomsnittlig 18.340 dollar dagen, mens selskapets break-even rate for å drive skipene i kontantmessig balanse ligger rundt 21.500 dollar.

Med rederiets nåværende kontraktsdekning vil Hunter oppnå break-even i første halvvår dersom resten av den ledige kapasiteten kan leies ut for 10.000 dollar dagen i perioden frem til utgangen av juni.

Hunter har fått levert såkalte eco-skip som er drivstoffgjerrige og som er utstyrt med CO2-renseutstyr i form av scrubbere. Det gjør at skipene oppnår en premie i markedet.

Høy egenkapitalavkastning

Kvartalsresultatet inkluderer en salgsgevinst på 2,5 millioner dollar, mot 12,3 millioner dollar i gevinst som dro opp det sammenlignbare kvartalet i tremånedersperioden oktober-desember i 2019.

I fjor solgte Hunter to av sine opprinnelig åtte VLCCere, og ytterligere ett skip ble nylig solgt for levering i mars. Av kvartalsrapporten fremgår det at selskapet har hatt en avkastning på egenkapitalen i disse fartøyene på mellom 30 og 50 prosent.

Onsdag sluttet Hunter Group-aksjen opp 1,5 prosent til 2,73 kroner, som priser rederiet til nør 1,6 milliarder kroner.

(Saken oppdateres)

Hunter Group

(Mill. USD)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter24,924,4
Driftsresultat14,118,7
Resultat før skatt11,016,1
Resultat etter skatt10,816,1

Hunter Group

  • Oslo-basert tankrederi med en flåte på fem scrubber-utstyrte VLCC-er levert i 2019 og 2020. etter salg av tre skip.
  • Ytterligere ett skip er solgt og vil bli levert i våres.
  • Adm. direktør er Erik A. S.Frydendal. 
  • Største aksjonær er Arne Fredly