Tjener mer enn konkurrentene

Arne Fredlys tankrederi slo alle konkurrentene både når det gjaldt dagrater og resultater i fjerde kvartal.

SLO: Arne Fredlys tankrederi slo alle konkurrentene både når det gjaldt dagrater og resultater i fjerde kvartal. Foto: Daewoo
Shipping

Torsdag offentliggjorde Hunter Group sine fjerdekvartalstall med et overskudd på 10,8 millioner dollar og en gjennomsnittlig timecharterinntjening på 40.480 dollat pr. skip pr. dag. Det er status etter en svak tremånedersperiode med elendige spotmarkedsrater i stortankfarten.

Til sammenligning seilte Frontline inn et gjennomsnitt på 17.200 dollar dagen for sine VLCCere i tilsvarende tremånedersperiode.

Heller ikke DHT Holdings, Okeanis Eco Tankers eller Euronav hadde en så høy timecharterinntjening som Hunter oppnådde.

Høyest av de andre rederiene lå Okeanis med 39.900 dollar dagen, mens DHT og Euronav oppnådde henholdsvis 33.800 og cirka 28.000 dollar pr. skip pr. dag.

Best i klassen

Også resultatmessig går Hunter de andre rederiene en høy gang dersom man legger resultatregnskapet til grunn. De fleste rederiene gikk med tap i fjerde kvartal. DHT Holdings og Okeanis tjente 7,5 millioner dollar hver, mens Hunter fikk et overskudd på 10,8 nillioner dollar.

Faktisk ser det ut til at Hunter har den beste bunnlinjen av samtlige børsnoterte tankselskaper verden rundt, cirka 40 i tallet.

Det skjer med en VLCC-flåte som teller vesentlig færre skip enn hva de største konkurrentene har.

Nå mener rederiet dessuten at det verste er over i tankmarkedet og venter en gradvis styrkelse av inntjeningen fremover i takt med at oljelagrene er blitt redusert og at det må hentes mer råolje fra produsentlandene.

Hunter-skipene som opererte i spotmarkedet i fjerde kvartal seilte inn et snitt på 20.820 dollar dagen, mens VLCCene som var på lengre kontrakter oppnådde en snittinntjening på 55.600 dollar dagen.

Nær 30.000 i første kvartal

For første kvartal er så langt 91 prosent av kapasiteten målt i antall skipsdøgn utleid til en snittrate på 29.700 dollar pr. skip pr. dag.

Spot-skipene er leid ut for gjennomsnittlig 18.340 dollar dagen, mens selskapets break-even rate for å drive skipene i kontantmessig balanse ligger rundt 21.500 dollar.

Da Frontline offentliggjorde sine tall i forrige uke, ble det opplyst at 78 prosent av VLCC-flåtekapasiteten i rederiet var booket til en gjennomsnittlig dagrate på 22.600 dollar i første kvartal.

For Okeanis er VLCC-kapasiteten de tre første månedene i år utleid til 18.000 dollar dagen i snitt, mens DHT har sluttet ut 77 prosent av de tilgjengelige VLCC-seilingsdagene til gjennomsnittlig 34.700 dollar.

Med Hunters nåværende kontraktsdekning vil rederiet ifølge kvartalsrapporten oppnå break-even i første halvvår dersom resten av den ledige kapasiteten kan leies ut for 10.000 dollar dagen i perioden frem til utgangen av juni.

Hunter Group

(Mill. USD)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter24,924,4
Driftsresultat14,118,7
Resultat før skatt11,016,1
Resultat etter skatt10,816,1