KjøpLogg inn

ADS-fall før utbytte

ADS Maritime Holding falt kraftig på børsen fredag i forkant av at rederiet betaler et utbytte på 434 millioner kroner.

Publisert 26. feb. 2021 kl. 07.12
Oppdatert 26. feb. 2021 klokken 10.12
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 282 ord
RED TANKBØLGEN: ADS Crude Carriers traff ratetoppen i stortank og fikk med seg de gode tidene i VLCC-markedet i fjor. Nå er de tre tidligere Frontline-skipene solgt for 25,5 millioner dollar pr. stykk og pengene overføres til aksjonærene. Foto: Frontline Management

 

ADS Maritime Holding - tidligere ADS Crude Carriers - fullførte gjenværende skipssalg og tilbakebetaling av all utestående gjeld i fjerde kvartal.

Rederiet overtok tre tidligere Frontline-VLCCer og har drevet dem med gode resultater i et sterkt tankmarked inntil flåten ble solgt for 76,5 millioner dollar - vel 650 millioner kroner - i fjor høst.

Kraftig fall

Selskapet regnskapsførte en gevinst etter salgene på 4,8 millioner dollar, og hadde ellers ingen inntekter i den siste tremånedersperioden i 2020.

Ved utgangen av fjoråret hadde ADS Maritime en kontantbeholdning på 55,7 millioner dollar. Det vesentlige av dette, 51 millioner dollar, skal utbetales til aksjonærene cirka 1. mars.

I tidlig handel etter offentliggjøringen av kvartalstallene fredag raste ADS-aksjen 22 prosent til 1,67 kroner, som gir selskapet en børsverdi på 39,1 millioner kroner.

– Siden vi bestemte oss for å selge skipene våre, har de rapporterte dagratene for tankskip vært på konstant lave nivåer, inkludert under OPEX-nivåer i en lengre periode, sier styreleder Bjørn Tore Larsen.

Det betyr at ratene har ligget lavere enn hva det koster å drive skipene.

Om selskapets fremtidsplaner sier han:

– Vi fortsetter å følge nøye med på markedet for investeringsmuligheter i tankskip, samt i tørrlast og de bredere skipsfartssektorene.

– Disiplinert

Samtidig gjør Larsen det klart at selskapet vil svært disiplinert med hensyn skipenes inngangspris siden man mener dette er kritisk når det gjelder å begrense nedsidersikoen ved investeringene.

Etter den forestående utbetalingen til aksjonærene forventer selskapet å ha cirka fire millioner dollar i kontanter.

Det varsler at det vil komme tilbake til markedet for å be om kapital når det dukker opp muligheter til å investere i nye skip.

ADS Maritime Holding

(Mill. USD)4. kv./204. kv./19
Driftsinntekter4,912,4
Driftsresultat0,50,3
Resultat før skatt-0,3-0,5
Resultat etter skatt-0,3-0,5

ADS Maritime Holding

  • Tankrederi med base i Arendal, etablert i 2018. 
  • Største eier er John Fredriksens SFL Corporation