Awilco vil bli stor i vindkraft

Awilco går inn i markedet for service- og vedlikehold av vindparker til havs og skal bygge opp en flåte for transport av personell til og fra vindmøllene.

TO KAN BLI SEKS: Integrated Wind Solutions har store ambisjoner i nisjen for serviceskip beregnet på bruk i havvindindustrien. Foreløpig har Awilco gjennom det nye selskapet bestilt to vel 90 meter lange og cirka 20 meter brede fartøyer av denne typen på et verft i Kina, og sikret seg opsjoner på ytterligere fire. Illustrasjon: Kongsberg Maritime
Shipping

Awilhelmsen-eide Awilco etablerer selskapet Integrated Wind Solutions. Det går inn i markedet for ferdigstillelse, service- og vedlikehold av vindparker til havs og skal bygge opp en flåte av spesialskip relatert til dette.

Så langt er det bestilt to store spesialfartøyer for levering i første halvår 2023 med opsjon på ytterligere fire. Investeringene kan komme opp i nesten tre milliarder kroner.

Lars-Henrik Røren er ansatt for å lede det nye satsingsområdet fra 1 april. Han ser et betydelig potensial for tjenester i forbindelse med ferdigstillelse, drift og vedlikehold av vindparker til sjøs, og er overbevist om at nettopp spesialbygde skip er best egnet til å utføre disse oppgavene.

– Bare i EU og UK har myndighetene ambisjoner om å bygge ut 300 gigawatt til havs. Omregnet kan dette alene utgjøre 20.000 vindmøller, sier Røren.

Han mener at antall havvindmøller må bli enda større dersom EU og Storbritannia skal nå sine svært ambisiøse mål i avkarboniseringsplanene for kraft- og transportsektorene.

– Det er helt avgjørende at havvindsektoren får et rasjonelt, forutsigbart og finansielt tilfredsstillende handlingsrom for at klimaambisjonene skal nås, sier Røren.

Integrated Wind Solutions vil være med på denne utviklingen gjennom å tilby spesialfartøyer som kan benyttes i det raskt voksende markedet for drifts- og vedlikeholdstjenester i offshore vind.

SKAL FRAKTE NØKKELPERSONELL: - Våre skip skal sørge for at servicepersonell kommer trygt og sikkert frem til vindmøllene og får gjort sin jobb, også om det er dårlig vær, sier Lars-Henrik Røren. Han skal lede Integrated Wind Solutions, Awilhelmsen-selskapet Awilcos satsing på havvind. Foto: Ivan Kverme

Vil bli betydelig spiller

– Vi har aggressive vekstplaner og ønsker å etablere oss som en betydelig spiller her, sier Røren.

Alle prognoser viser at det ligger an til en tosifret årlig vekst i havvindmarkedet i lang tid fremover.

– Vi har til hensikt å vokse raskere enn markedet i vår nisje og etablere oss som en god, relevant og viktig leverandør av så vel skipstjenester som tilhørende servicetjenester, sier han.

Investeringene i å bygge ut faste og flytende vindmøller til sjøs blir enorme, med en antatt kostpris på rundt 20 millioner kroner pr. megawatt. Det tilsvarer fort 250 millioner kroner for en vindmølle til havs.

I tillegg kommer altså kostnader til drift, service og vedlikehold igjennom et 20-25 års livsløp for møllene, som er det markedet Integrated Wind Solutions primært ønsker å betjene.

– Møllene må fungere optimalt og være i stand til å nyttiggjøre seg vinden og produsere strøm i samsvar med installert effekt for at det skal være økonomi i milliardinvesteringene. Det krever jevnlig tilsyn og vedlikehold.

– Våre skip skal sørge for at servicepersonell kommer trygt og sikkert frem til møllene og får gjort sin jobb, også om det er dårlig vær. Det er lagt veldig mye designarbeid ned i de tekniske spesifikasjonene for at dette både skal bli en effektivt og praktisk arbeidsplass for dem som skal bo og arbeide på disse båtene.

– Her har våre tekniske folk, i samarbeid med førsteklasses skipstekniske samarbeidspartnere, gjort en formidabel jobb før min tid i selskapet, sier Røren.

BØLGEKOMPENSERENDE GANGVEI: Skipene kopler seg til vindmøllene med en bølgedempet gangvei som servicemannskapene benytter. Bølgebevegelser i sjøen skal også kompenseres ved bruk av thrustere og dynamisk posisjonering. Illustrasjon; Kongsberg Maritime

Kongsberg-design

Integrated Wind Solutions' spesialskip, som er utviklet i nært samarbeid med Kongsberg Maritime, skal frakte servicepersonell ut til vindmøllene. En bølgekompenserende gangvei sørger for sikker forbindelse mellom skipet og møllen.

Fartøyene har lugarplass til 120 mennesker, som kan bo ombord mens båten frakter dem mellom møllene.

Skipene kan også benyttes til transport av mannskaper og mindre utstyr i slutten av anleggsperioden; den delen av installasjonsfasen som har med selve oppstarten av møllen å gjøre.

Byggekontrakten for skipene er inngått med China Merchants Heavy Industry, et av de større verftene i Kina.

Det er forøvrig samme verft som bygger transport- og installasjonsskipene som Arne Blystads Offshore Heavy Transport har bestilt.

Integrated Wind Solutions' driftsdirektør Christopher A. Heidenreich opplyser at 80 prosent av verftskontrakten består av utstyr fra leverandører som blant andre Kongsberg Maritime, DNV og MacGregor.

Heidenreich leder i dag Awilco Technical Services og kjenner vindmarkedet godt, blant annet fra sin tidligere jobb som driftsdirektør i Fred. Olsen Windcarrier.

Selskapet ba om anbud på skipene fra flere verft, også norske, men prisforskjellen var så stor at Norge var utelukket som byggested. China Merchants Heavy Industri ble ifølge selskapet valgt på grunn av kombinasjonen av kvalitet og pris.

MARKED I KRAFTIG VEKST: Alle prognoser viser at det vil skje en sterk vekst i havvindsektoren. Bare i EU er det planer om etablering av cirka 20.000 nye vindmøller, ifølge Lars-Henrik Røren. Illustrasjon: Kongsberg Maritime

– Konkurransedyktig pris

Røren vil ikke si noe om prisen på spesialskipene. Basert på hva konkurrentene Ørsted i Danmark og Østensjø/Edda Wind i Haugesund betaler for skipene de har bestilt i Spania, antas imidlertid investeringen å ligge rundt 450 millioner kroner pr. stykk.

– Vi har en konkurransedyktig pris for en fartøystype som har høye tekniske kvaliteter og som bygges for å kunne operere uten skadelige utslipp, sier Røren.

Fremdriftsmaskineriet tilrettelegges for hybrid-drift der utstrakt bruk av batterier og for å kunne benytte hydrogen eller ammoniakk som drivstoff istedenfor diesel.

– Vi ser at nullutslipp og miljøvennlige løsninger i økende grad blir et krav ved anbudsinnbydelser fra selskapene som leier inn slike spesialfartøyer. Her vil vi helt klart ha et konkurransefortrinn sammenlignet med ombygde plattformforsyningsskip som nå tilbys på grunn av ordretørken i olje- og gassvirksomheten, sier Røren.

Nybyggene leveres med utstyr for dynamisk posisjonering slik at de kan holde seg i ro ved vindmøllene selv om det blåser friskt.

Merker interesse

Selv med levering fra verftet i første og andre kvartal 2023 har Integrated Wind Solutions-teamet registrert interesse fra store vindparkaktører og selskaper som står for vedlikeholdet for å sikre seg transporttjenester.

– Havvindmølleindustrien er i rask vekst. I dag er det bare noen få hundre vindmøller til havs, de fleste i Nordsjø-bassenget utenfor kysten av Danmark, Tyskland og Nederland og utenfor  Storbritannia.

– I tillegg til EUs og Storbritannias ambisjoner om en storstilt utbygging ser vi også at det tilrettelegges for etablering av store havvindparker i andre deler av verden. Særlig på nord-østkysten av USA er det i gang virkelig store lisenstildelinger og endog fysiske utbygginger, sier Røren.

Han har bakgrunn fra analyse av energimarkeder og olje- og gasselskaper, aksjeforvaltning samt megling og rådgivningstjenester i forbindelse med kapitalmarkedsaktivitet.

Nå kommer han fra jobben som leder for aksjeinvesteringen i Formuesfovaltning, der han har vært siden han forlot SEB-systemet for cirka fem år siden. I en periode var han investeringsdirektør for SEB Wealth Management Norge.

I Integrated Wind Solutions skal Røren og Heidenreich jobbe tett sammen.

– Heidenreich vil ha det fagmessige rundt båtene, teknisk design, verftsoppfølging, men også oppfølging av tender-aktivitet som sine primære ansvarsområder, sier Røren.

Variert portefølje

Awilhelmsen-gruppen har tidligere eid og drevet offshore serviceskip og er i dag engasjert i råoljetankfart, LNG-tankskip, offshore leteboring og containerskip.

Konsernet er største aksjonær i cruisekjempen Royal Caribbean Cruises, RCL, og eier eiendomsselskapet Linstow. I tillegg har det en betydelig investeringsportefølje gjennom datterselskapet Awilhelmsen Capital og er storaksjonær i elektronikkjeden Power.