Hentet 140 mill. kroner

Belships hentet 140 millioner kroner til kurs 7 kroner tirsdag kveld. Emisjonen ble raskt overtegnet.

STYRKER AKSJEKAPITALEN: Belships-sjefen Lars Christian Skarsgård sier det var stor interesse for kapitalutvidelsen som ble gjennomført etter børsens stengetid tirsdag. Foto: Iván Kverme
Shipping

 

– Vi er veldig fornøyde med denne transaksjonen og at vi tiltrekker oss stadig flere og større investorer, sier adm. direktør Lars Christian Skarsgård i det børsnoterte tørrlastrederiet.

Kapitalen skal brukes til finansiering av to bareboat-kontrakter som nylig ble annonsert, samt generelle selskapsformål.

Kapitalutvidelsen kommer på et tidspunkt da ratene for supra- og ultramax-skip, som Belships konsentrerer seg om, har styrket seg kraftig. Hittil i år er inntjeningen mer enn doblet sammenlignet de første månedene i fjor. Onsdag lå spotratene for supramax-carriere ifølge Clarksons Platou Securities på 21.700 dollar dagen.

– Vi har aktivt brukt aksjen med mål om å vokse og skape økt likviditet. Samtidig håper jeg vi har vist at vi jakter vekst mens vi er gjerrige på kapitalen vår, sier Skarsgård.

Overtar nybygg

Levering av de to nye 61.000-tonnerne ventes å finne sted straks fartøyene står ferdige ved et kinesisk verft rundt månedsskiftet august–september.

Skipene skal finansieres gjennom tiårige bareboat-avtaler. Kontant breakeven for fartøyene ventes å ligge på 10.700 dollar pr. dag ved levering.

Avtalene inneholder opsjoner for kjøp av fartøyene til under nåværende markedsverdi. Disse kan utøves etter det fjerde av de ti årene og frem til avtalenes utløp.

Inkludert de to nye fartøyene vil Belships' flåte bestå av 23 supramaxer/ultramaxer, med en gjennomsnittlig alder på fem år.

– Stor oppside

Skarsgård mener Belships er godt posisjonert for et revansjesugent tørrlastmarked:

– Ordreboken er den laveste på 30 år, ratene er de høyeste på ti år mens skipsverdier ennå bare er tilbake til nivåene før corona-pandemien. Her er det åpenbart stor oppside, sier han.

Prisen i emisjonen ble fastsatt gjennom en akselerert bokbyggingsprosess. Meglerhusene Arctic Securities og Pareto Securities var tilretteleggere.

Av de 20 millioner nye aksjene som utstedes, ble Belships' storaksjonær Frode Teigen tildelt en fjerdedel; fem millioner aksjer.

Sverre Jørgen Tidemands selskap Sonata fikk 285.714, styremedlem Carl E. Steen 100.000 og styreleder Peter Frølich 25.000 aksjer. Skarsgårds selskap Torinitamar ble tildelt 50.000 aksjer.

Ved 14-tiden onsdag ble aksjen handlet til 7 kroner, ned 7,9 prosent fra tirsdagens sluttkurs.