– Et ran, sier Kristian Falnes

Det er sterke aksjonærprotester mot Høegh-familiens planer om å ta gassrederiet Höegh LNG av børs. - Et ran, sier Kristian Falnes.

SVEKKET MINORITETSVERN: – Hvis Leif Höegh & Co. kan ta Höegh LNG av børs på denne måten innebærer det et sterkt svekket minoritetsvern som også kan gi presedens i andre situasjoner, sier investoren Kristian Falnes. Foto: Sven Christian Stenvaag
Shipping

 

I forrige uke ble det kjent at Høegh-familien planlegger å ta Höegh LNG av børs. Det skjer ved at selskapet Larus Holding byr på aksjene som ikke allerede eies av Leif Höegh & Co. og tilknyttede selskaper.

Larus er et joint venture 50/50-eid av Leif Höegh & Co. og fond som administreres av Morgan Stanley Infrastructure Partners.

Budet på 23,50 kroner pr. aksje forutsetter tilslutning fra to tredjedeler av aksjonærene.

Ved årsskiftet tilsvarte den bokførte egenkapitalen i Höegh LNG Holdings 65 kroner pr. aksje. Bare aksjeposten i MLP-selskapet Höegh LNG Partners representerer en verdi på cirka 27 kroner for hver Höegh LNG-aksje. 

Nå har nest største eier, det spanske forvaltningsselskapet Cobas - som angivelig skal sitte med nær 15 prosent av aksjene - varslet at det vil stemme mot forslaget.


LAGRING OG REGASSIFISERING: Höegh LNG Holdings har spesialisert seg på eierskap i og drift av såkalte FSRU-enheter - floating storage and regasification units. Det er gasstankere som er spesialbygd for å lagre og regassifisere flytende naturgass. «Independence» ligger i havnebyen Klaipeda i Litauen. Foto: Höegh LNG Holdings

– Under bokført verdi

Investoren Kristian Falnes, som tidligere ledet Skagenfondene, eier også aksjer i gassrederiet og følger Cobas eksempel. Han har instruert DNB om å stemme mot løsningen hovedaksjonæren ønsker og styret har anbefalt. Den ekstraordinære generalforsamlingen som skal avgjøre saken er berammet til tirsdag 30. mars.

– Etter min vurdering medfører forslaget fra hovedeier et ran av minoritetseiernes verdier, sier Falnes til Finansavisen.

Han viser til at den tilbudte kursen på 23,50 kroner er langt under bokført egenkapital og  lavere enn selskapets verdi av det børsnoterte MLP-selskapet Höegh LNG Partners. 

Tirsdag formiddag ble aksjen handlet for 23,25 kroner, opp 0,65 prosent fra mandagens sluttkurs.

Madrid-baserte Cobas ber styret i gassrederiet revurdere sin anbefaling til aksjonærene om å stemme for forslaget. Forvaltningsselskapet mener det grovt undervurderer de reelle verdiene i Höegh LNG.

BERMUDA-REGLER: Styreleder Morten W. Høegh viser til at Höegh LNG er et Bermuda-selskap. Foto: Hoegh Autoliners

– Omgåelse

– Måten oppkjøpet og avnoteringen skjer på - ved at det gjennomføres en fusjon og ikke fremsettes et oppkjøpstilbud - er etter mitt skjønn en omgåelse av gjeldende oppkjøps- og avnoteringspraksis på Oslo Børs, sier Falnes.

Kristian Falnes AS eier 250.000 aksjer i Höegh LNG og privat sitter Falnes med 50.000 aksjer. 

Aksjonærlisten som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside preges i stor grad av banker og nominee-konti.

På spørsmål om  hvem som er de reelle eierne i selskapet svarer Höegh LNGs investorkontakt Knut Johan Arnholdt at «vi deler ikke noe annet enn det som er offentlig tilgjengelig».

Spesiell timing

På 11. plass står selskapet Seabroker i Oslo med vel 700.000 aksjer, tilsvarende 0,92 prosent. 

– Jeg synes timingen er litt spesiell, sier Seabroker-eier Henning Nestegard. Han viser til at man nå - forhåpentlig - befinner seg i siste runde av covid-19-pandemien og at det er lysere utsikter i LNG-markedet.

– Forholdene burde absolutt ligge til rette for bedre resultater og gradvis også en høyere prising av aksjen. Men med den foreslåtte løsningen vil jo ikke de eksterne aksjonærene i dagens Höegh LNG Holdings få være med videre, sier Nestegard, som ennå ikke har mottatt innkallingen til generalforsamlingen i påskeuken.

Det stilles spørsmål ved om Leif Höegh & Co. kan stemme over forslaget siden selskapet i tillegg til å være største eier også er en direkte part i transaksjonen.

– Hvis Leif Höegh & Co. kan ta Höegh LNG av børs på denne måten innebærer det et sterkt svekket minoritetsvern som også kan gi presedens i andre situasjoner som innebærer oppkjøp og avnotering, sier Falnes.

Bermuda-lovgivning

Höegh LNG er registrert på Bermuda og det er i utgangspunktet lovgivningen på der som gjelder.

– Likevel er det Oslo Børs' plikt å sørge for at det er et fungerende minoritetsvern for selskapene som er notert der, uavhengig av domicil, sier Falnes.

En sikkerhetsventil som minoritetseierne har hvis forslaget oppnår to tredjedels flertall på generalforsamlingen er å bringe saken inn for domstolene på Bermuda for å få foretatt et rettslig skjønn over verdsettelsen i tilbudet.

– Men for norske minoritetseiere er dette selvfølgelig kronglete og kostbart, sier Falnes.

Børsens kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ville tirsdag ikke kommentere denne saken konkret.

– Generelt gjelder det at selskaper med domicil på Bermuda faller utenfor norske regler for overtagelsestilbud. Aksjonærene i Bermuda-registrerte selskaper har heller ikke samme rettigheter som i norske eller europeiske selskaper, sier Aase.

– Tilbudet er «fair»

Styreleder Morten W. Høegh viser til at Höegh LNG er et Bermuda-selskap, og at den foreslåtte transaksjonen baserer seg på den lokale selskapslovgivningen.

– Tilbudet som er fremsatt er enstemmig godkjent av selskapets styre, etter anbefaling fra den såkalte Special Board Committee som består av de uavhengige styremedlemmene.

– Denne komiteen har etter en grundig prosess med bistand av finansielle og juridiske rådgivere konkludert med at tilbudet er «fair», sier Morten Høegh.

Han vil ikke kommentere Falnes' karakteristikk av forslaget som et ran.

– Vi har ingen kommentar til offentlige uttalelser fra enkeltaksjonærer, sier Høegh.

Hoegh LNG

  • Eier og driver flytende importterminaler (FSRUer) og gasstankskip (LNGer). 
  • Har hovedkontor på Skøyen i Oslo. 
  • Konsernsjef er Sveinung Støhle, som tiltrådte stillingen i 2005. 
  • Største aksjonær er Leif Höegh & Co.