Fondsforvalter ut mot hovedeier og ledelse

Hedgefondsgründeren Renaud N. Saleur ber Finanstilsynet hindre at Høegh-familien sammen med Morgan Stanley tar Höegh LNG av børs.

VIL STEMME MOT:– Höegh LNG har en stor fremtid, sier hedgefondsforvalteren Renaud N. Saleur. Han reagerer kraftig på forslaget om at minoritetsaksjonærene skal kjøpes ut til en pris under verdijustert egenkapital når LNG-markedet etter hans mening står foran en kraftig vekst. Foto: Privat
Shipping

 

Saleur er kritisk til hvordan rederiet har vært drevet de senere årene og vil på den ekstraordinære generalforsamlingen i London tirsdag i påskeuken stemme mot forslaget om å ta selskapet privat. 

Han mener den foreslåtte løsningen betyr at minoritetsaksjonærene fratas muligheten til å være med på det han spår blir en solid opptur i LNG-markedet.

LITE IMPONERT: Renaud N. Saleur mener Höegh LNG har gjort en dårlig jobb og er skuffet over svarene han har fått når han har konfrontert selskapet med sin kritikk. Foto: Höegh LNG Holdings

– Dårlig drift

Renaud Saleur har bygget opp og leder hedgefondselskapet Anaconda Invest, som har spesialisert seg på energi siden 2009. Genève-baserte Saleur har 30 års erfaring innen energisektoren og har tidligere arbeidet for Fidelity, Soros og i Moore Capital.

– Vi har en historisk posisjon i Höegh LNG til en snittkostnad på 48 kroner pr. aksje, sier Saleur. Han tilføyer at posten representerer mindre enn en prosent av selskapet. Torsdag ettermiddag var det handel i aksjen til 23,25 kroner.

– Vi er sterkt imot planen og tilbudet på 23,50 kroner pr. aksje. Det er lavere enn den verdijusterte egenkapitalen, som preges av at rederiet har vært dårlig drevet.

– Eiendelene - skipene - kan lett selges for priser som tilsvarer over 50 kroner pr. aksje i dagens marked, hevder Saleur.

I forrige uke ble det kjent at Høegh-familien ønsker å ta Höegh LNG av børs. Det skjer ved at selskapet Larus Holding byr på aksjene som ikke allerede eies av Leif Höegh & Co. og tilknyttede selskaper.

Larus er et joint venture 50/50-eid av Leif Höegh & Co. og fond som administreres av Morgan Stanley Infrastructure Partners.

Budet forutsetter tilslutning fra to tredjedeler av aksjonærene.

Varsler gass-boom

Saleur mener LNG-markedet står like foran en massiv boom da nettopp LNG - flytende naturgass - er nøkkelen for energiovergangen.

– Kina og India har store planer om å skifte ut kullfyrte kraftverk med gassfyrte, og eventuelt drive dem med på en blanding av 30 prosent hydrogen og 70 prosent gass som vil kutte dagens CO2-utslipp fra kullfyrte kraftverk med 80 prosent.

– Ny etterspørsel på 25 millioner tonn LNG pr. år vil være nødvendig bare for at Kina skal erstatte en prosent av den kullfyrte produksjonen av elektrisitet med gass, sier Saleur.

Han mener alt ligger til rette for at det vil bli bonanza i lagrings- og regassifiseringsvirksomheten, som utgjør en betydelig del av Höegh LNG.

– Rederiet har en stor fremtid. Å frata minoritetsaksjonærer muligheten til å være med på oppturen etter at de har måttet se verdien av selskapet gå fra 130 til 10 kroner aksjen på få år fremstår nesten som et tyveri, sier forvalteren.

Höegh LNG er imidlertid ikke alene om å ha hatt en dårlig utvikling på børs. Også Tor Olav Trøims Golar LNG har falt kraftig, fra en topp på godt over 60 dollar pr. aksje til på det laveste under 10 dollar.

Vil ha ny ledelse

På spørsmål om hva han anser at Höegh LNG-aksjen er verdt, sier Saleur at selv en pris på 60 kroner ikke reflekterer Höeghs muligheter når man tar den kommende veksten i betraktning.

– Hva bør gjøres?

– For oss fremstår den beste løsningen å være å få inn en ny ledelse og beholde en fri flyt i aksjen på minimum 40 prosent. Kursen vil stige til over 100 kroner innen to år.

Saleur er overrasket over å se at Morgan Stanley, som ønsker å være en ESG-investor og fremstå som en venn av minoritetsaksjonærer, går inn i dette samarbeidet med Höegh-familien.

– Har dere tatt opp kritikken av styringen av selskapet med ledelsen?

– Selvsagt, men på tidligere møter med meg, det siste i januar i fjor, har selskapets ledelse alltid vært svært «bullish» om sin virksomhet, sier Saleur.

Han presiserer at hans aksjekjøp i Höegh LNG har skjedd på vegne av egne aksjefond, ikke for kundene.

Håper på Finanstilsynet

– Dere stemmer nei til den foreslåtte løsningen?

– Selvfølgelig vil vi stemme et nei, men jeg håper i det lengste at Finanstilsynet vil engasjere seg for å beskytte minoritetseierne.

– Riktignok er Höegh LNG registrert på Bermuda, men selskapet er børsnotert i Norge, og tilsynet bør absolutt se på denne saken. Det er det minste det kan gjøre for å fungere som en skikkelig og rettferdig regulator.

Senior kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet sier til Finansavisen at tilsynet ikke kan kommentere dette.

– Generelt kommenterer vi ikke enkeltsaker, sier han.

Anbefalt av styret

Styreleder Morten W. Høegh i Höegh LNG Holdings gjentar det han sa tidligere i uken, at han ikke har noen kommentarer til offentlige uttalelser fra enkeltaksjonærer.

I onsdagsavisen viste han til at Höegh LNG er et Bermuda-selskap, og at den foreslåtte transaksjonen baserer seg på den lokale selskapslovgivningen.

Tilbudet som er fremsatt er enstemmig godkjent av selskapets styre, etter anbefaling fra den såkalte Special Board Committee som består av de uavhengige styremedlemmene.

«Denne komiteen har etter en grundig prosess med bistand av finansielle og juridiske rådgivere konkludert med at tilbudet er «fair»», sa Morten Høegh.

Konklusjonen på gjennomgangen der var at tilbudet var attraktivt når man tar hensyn til reelle verdier, risiko og gjeldende børskurs.

I et intervju med shippingavisen TradeWinds i forrige uke pekte Morten Høegh på at rederiet når det tas privat vil ha en annen fleksibilitet.