Vil bli store i CO2-frakt til sjøs

En japansk shippingkjempe kjøper seg inn i Larvik Shipping, som har spesialisert seg på frakt av CO2 til sjøs.

LEVER AV CO2-FRAKT: Spesialtankskipene «Helle» og «Iduna» side om side ved terminalen som nylig er etablert i Warren Point i Nord-Irland. Disse fartøyene har Larvik Shipping driften av på vegne av Nippon Gases. Foto: Larvik Shipping
Shipping

– Med  Mitsui O.S.K. Lines (MOL) på laget får vi muligheter til å videreutvikle virksomheten og delta i prosjekter for karbonfangst og lagring der skipstransport er en del av kjeden, sier  Larvik Shipping-sjefen Espen Tollevik til Finansavisen.

Sammen med tremenningen Stein Tollevik, som er teknisk sjef, har han bygget opp selskapet faren John Tollevik startet i 1988.

Larvik Shipping har spesialisert seg på frakt av CO2 til sjøs og bemanner og driver i dag fem slike spesialskip på vegne av tyske Linde og japanske Nippon Gases Europe. 

KARBONFANGST NESTE: Espen Tollevik ser et spennende vekstpotensial for selskapet innen karbonfangst, som nå vurderes igangsatt i mange land. Her mener han Larvik Shipping og MOL vil utgjøre en sterk konstellasjon. Foto: Privat

Alene i sin nisje

– Såvidt vi vet, er vi den eneste operatøren som har spesialisert seg på slike transporter i verden og har etterhvert skaffet oss mye erfaring og kompetanse, sier Espen Tollevik.

MOL vil ifølge ham sitte med en post på 25 prosent etter å ha kjøpt aksjer av eierfamilien. Prisen er konfidensiell, men reflekterer potensialet det japanske selskapet ser for vekst i Larvik Shipping. Trolig betyr det en verdsettelse på mellom 150 og 200 millioner kroner.

– Vi har ingen kommentarer til spekulasjoner rundt prisen, sier Espen Tollevik.

Han bekrefter at det var det japanske rederiet som via et meglerhus tok kontakt med selskapet.

– Vi ble kontaktet for et års tid siden, og har arbeidet med dette siden da. Prosessen har naturligvis tatt noe lengre tid enn den ellers ville ha gjort på grunn av coronapandemien, men nå er vi i mål, sier Tollevik.

Han er ikke i tvil om at det var CO2-kompetansen som ble utslagsgivende for at det japanske rederiet valgte å ta turen til søndre Vestfold:

– MOL kan selvsagt mye mer enn oss om tradisjonell shipping; de kontrollerer en flåte på cirka 900 fartøyer og vet utvilsomt det som er verdt å vite om kommersiell og teknisk drift sånn sett. Men drift av spesialskip for CO2 er det vi som kan.

Startet med Hydro

Larvik Shipping kom inn i CO2-frakt på grunn av Norsk Hydro og utviklet en egen tankkonfigurasjon beregnet på denne nisjefrakten.

Etterhvert var det Yara som overtok skipene og transportene, men selskapet i Vestfold fortsatte å stå for den tekniske driften og håndteringen av gassen. I dag er det Nippon Gases som sitter med deler av det som tidligere var Yaras CO2-flåte.

Skipene som de 130 sjøfolkene i Larvik Shipping har driftsansvaret for, transporterer hovedsakelig CO2 som benyttes i næringsmiddelindustrien.

– Vi har rundt 500 havneanløp i året rundt om i Europa. De store brukerne er mineralvannfabrikker, bryggerier, bedrifter som foredler laks og andre fiskeprodukter og andre typer matvarer, foruten helsesektoren.

Fremover ser Tollevik et spennende vekstpotensial for selskapet innen karbonfangst, som nå vurderes igangsatt i mange land.

– Karbonfangst kan bli den nye, store grønne bølgen, sier han.

Her hjemme er Northern Lights mest kjent. Det er navnet på transport- og lagringsdelen av statens fullskala CO2-demonstrasjonsprosjekt for transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et geologisk reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen.

Konsekvensutredningen omfatter et landanlegg for mottak, mellomlagring og eksport i Øygarden i Hordaland, en rørledning og kontrollkabel til en injeksjonsbrønn, samt et geologisk reservoar for injeksjon og permanent lagring av CO2.

NISJEFRAKT: «Helle» og «Iduna» i havn. Foto: Larvik Shipping

–Vinn-vinn-situasjon

– Det jobbes med mange prosjekter, også i Australia og Østen. Felles for disse er at CO2 må fraktes fra der den fanges til deponeringsstedet, og frakten vil som regel foregå til sjøs på grunn av store volumer.

– Her vil vi med vår bakgrunn kunne tilby løsninger på transportsiden. Det ser MOL, og å få dem med vil bli en vinn-vinn-situasjon for begge parter, sier Larvik Shipping-sjefen.

Ifølge en pressemelding fra Mitsui O.S.K. Lines skal det japanske selskapet bidra til ytterligere utvidelse av virksomheten ved å kombinere sin kompetanse og teknologi når det gjelder sikker drift med Larvik Shippings kunnskap og erfaring innen CO2-frakt.

– Vi ser et spennende potensial for videre vekst innenfor karbonfangst, hvor det kan bli behov for større skip enn dem vi opererer i dag, sier Tollevik.

Tenden Advokatfirma har vært juridisk rådgiver for Larvik Shipping og selskapets aksjonærer i prosessen som ledet frem til at MOL går inn som medeier.

Larvik Shipping har  inntil nå vært heleid av Tollevik-familien.