Går for ammoniakk som drivstoff

Navigare Logistics, Amon Maritime og Mosvolds Rederi vil skape et nullutslippsrederi i nærskipsfarten basert på bruk av ammoniakk som drivstoff.

FLEKSIBELT: Med det samme skipskonseptet kan man skreddersy konfigurasjoner til forskjellige nisjemarkeder, som for eksempel med og uten laste/losseutstyr for bulklaster, prosjektlaster og som fôrbåter til oppdrettsnæringen. Illustrasjon: Kongsberg Maritime/Viridis Bulk Carriers
Shipping

– Vi tror alle verdens skip skal erstattes av nullutslippsskip mot 2050, sier kommersiell direktør Karl Arthur Bræin i Amon Maritime.

Målet er at Viridis Bulk Carriers skal ta en ledende rolle i det grønne skiftet i shipping ved å bygge en serie med utslippsfrie skip til bruk innen short-sea shipping.

Short-sea bulk-segmentet består i dag av cirka 3.000 fartøyer av denne typen som betjener det europeiske markedet, og dette segmentet har en svært høy gjennomsnittsalder. 

– Mange av disse skipene skal skiftes ut relativt snart, og vi tror mange av dem skal erstattes av en langsiktig bærekraftig løsning som den vi kan tilby, sier Bræin.

BESTILLER NESTE ÅR: I samarbeid med Kongsberg Maritime er det utviklet et skipskonsept med en kapasitet på rundt 5.000 tonn med ammoniakk som drivstoff. De første nybyggingskontraktene tenkes inngått neste år med levering fra verft i 2024/25. Illustrasjon: Kongsberg Maritime/Viridis Bulk Carriers

Betydelig potensial

– Potensialet for volum og omsetning er like stort som det underliggende markedet som i dag betjenes av konvensjonelle skip, sier Bræin.

Selskapene som er hjemmehørende i Flekkefjord, Sandefjord og Farsund har utviklet det nye prosjektet under pandemien. 

– Det er blitt mange Teams-møter, for å si det sånn. Det er ikke så ofte vi har truffet hverandre fysisk, sier adm. direktør André Risholm i Amon Maritime i Sandefjord.

Med det samme skipskonseptet kan man skreddersy konfigurasjoner til forskjellige nisjemarkeder, som for eksempel med og uten laste/losseutstyr for bulklaster, prosjektlaster og som fôrbåter til oppdrettsnæringen.

Eierskapet i Viridis Bulk Carriers er delt likt mellom de tre partnerne. Selskapet finansieres nå opp med tilstrekkelig kapital for å gjennomføre prosjektutviklingsfasen frem til de første nybyggingsordrene kan plasseres.

I samarbeid med Kongsberg Maritime har selskapet utviklet et skipskonsept med en kapasitet på rundt 5.000 tonn med ammoniakk som drivstoff. De første nybyggingskontraktene tenkes inngått neste år med levering fra verft i 2024/25.

MEDEIER: Endre Glastad står bak Glastad Holding og datterselskapet Mosvolds Rederi og har allerede et betydelig rederiengasjement gjennom selskapet Njord Shipping. Foto: Glastad Holding

Skal drives fra Flekkefjord

– Viridis Bulk Carriers vil tilby konkurransedyktige, karbonfrie logistikkløsninger uten å gå på bekostning av kapasiteten, sier adm. direktør Espen Nordstrøm i Navigare Logistics i Flekkefjord.

Selskapet Nordstrøm leder er leverandører av komplette logistikkløsninger for den maritime industrien. Det skal stå for driften av Viridis Bulk Carriers' skip etter hvert som de ferdigstilles.

Navigare-gruppen er et fullintegrert rederi, med både drifts- og befraktningsorganisasjon, som i dag eier og driver 14 skip med rundt 145 ansatte totalt, og frakter rundt 2 millioner tonn pr. år i det europeiske short-sea markedet. 

Viridis har mottatt støtte fra Grønn Platform-ordningen til forprosjektet «FlexBulk – Ammonia power». Sammen med Arena Ocean Hyway Cluster skal Viridis jobbe for å videreutvikle prosjektet og legge grunnlaget for en serie nybygg av utslippsfrie fraktefartøyer.

Det nye joint venture-selskapet satser på å få befraktere – det vil si lasteeiere – som har ambisjoner om store utslippsreduksjoner til å bli med på satsingen.

– I FlexBulk-prosjektet vil vi bygge et karbonfritt bulklogistikknettverk gjennom et sett med fraktavtaler sammen med utvalgte kunder, betjent av en ny flåte med ammoniakkdrevne skip, sier Nordstrøm.

GRÜNDER: André Risholm i Amon Maritime. Foto: Privat

Går for ammoniakk

Amon Maritime mener ammoniakk er det mest lovende karbonfrie marine drivstoffet.

– Ved å bruke ammoniakk kan vi utvikle kostnadseffektive og robuste skip med tilstrekkelig rekkevidde for å beholde seilingsfleksibilitet, sier Amon-sjefen André Risholm.

Han tror et fullskala grønt skifte innen skipsfarten bare vil finne sted hvis morgendagens skip er like gode – eller bedre – enn dagens.

– Derfor vil våre fartøyer kunne seile mer enn 3.000 nautiske mil mellom hver bunkring, sier han.

Investeringsdirektør Jan Sigurd Vigmostad i Glastad Holding/Mosvolds Rederi i Farsund mener den europeiske kystflåten står foran en sårt tiltrengt fornyelsesprosess.

– Vår strategi er å møte etterspørselen ved å erstatte den aldrende flåten med nullutslippsskip. Slik hopper vi over gradvise utslippsreduksjoner, og går rett til en langsiktig, bærekraftig løsning, sier Vigmostad.

GRÜNDER: Espen Nordstrøm i Navigare Logistics. Foto: Privat

Blir konkurransedyktig

På spørsmål om finansieringen av nybyggene svarer Bræin:

– Når selskapet er klart til å kontrahere vil det bli hentet inn ytterligere egenkapital og gjeld. Vi vil da også potensielt invitere inn andre investorer. I tillegg til privat kapital blir det nødvendig å benytte seg av offentlige støtteordninger for å realisere de første ammoniakkdrevne skipene.

– På sikt venter vi at våre løsninger blir konkurransedyktige uten offentlig støtte, blant annet fordi prisen på karbonutslipp kommer til å fortsette å øke, sier Bræin.

Han sier at prisindikasjonene som er innhentet fra verftene viser at ammoniakkdrevne fartøyer ikke blir dyrere enn skip som bygges for LNG-drift.

Viridis Bulk Carriers er ifølge Bræin i kontakt med flere ulike bulkbefraktere som har vist positiv interesse for selskapet og prosjektet. Det gjelder både nye og eksisterende kunder av Navigare.

GRÜNDER: Karl Arthur Bræin i Amon Maritime. Foto: Privat