Falnes oppgitt over styret, børsen og Fearnley Securities

Over 30 prosent av aksjonærene motsetter seg at Höegh LNG tas privat. Kristian Falnes ber styret og Fearnleys tenke over saken.

RETTEN NESTE? – Hvis saksomkostningene blir dekket ser jeg ikke bort fra at det er flere minoritetseiere som vil få en uavhengig verdivurdering av retten på Bermuda, sier Höegh LNG-aksjonær Kristian Falnes. Han stemte mot hovedaksjonær Leif Höegh & Co.s planer om tvangsinnløsning og de-listing. Foto: Sven Christian Stenvaag
Shipping

 

Falnes er sterkt kritisk til Oslo Børs, som ikke har villet foreta seg noe selv om fremgangsmåten etter hans mening «helt åpenbart» strider mot børsreglementet.

Sammen med fond som administreres av Morgan Stanley Infrastructure Partners overtar Høegh-familiens private selskaper alle aksjene som familien ikke allerede kontrollerer i gassrederiet Höegh LNG. Deretter tas selskapet privat og strykes fra børsen.

Det er klart etter den ekstraordinære generalforsamlingen som fant sted på Bermuda ved inngangen til påskehelgen tirsdag ettermiddag norsk tid.

HØEGHS GASSJEF: Sveinung Støhle leder gassrederiet Höegh LNG, som nå tas privat - mot ønskene til aksjonærene utenom Høegh-familien. Foto: Ivan Kverme

På vippen

Men stemmetallet bærer bud om at det er sterk motstand mot den løsningen Höegh LNGs styre og majoritetsaksjonæren har lagt opp til.

Hadde flere av minoritetsaksjonærene instruert DNB om å stemme mot, ville ikke Leif Höegh & Co. fått den nødvendige tilslutningen fra to tredjedeler av stemmene og måttet oppgi planene.

På generalforsamlingen stemte 30,24 prosent mot den foreslåtte løsningen. Dersom den skulle blitt avvist måtte imidlertid de eksterne aksjonærene ha mønstret over en tredjedel av aksjene.

78,9 prosent av kapitalen i selskapet var representert ved fullmakter. Av aksjene som det var gitt stemmeinstrukser for til DNB stemte 69,76 prosent for løsningen styret anbefalte. 

Blant dem som har gått sterkt mot mot at rederiet skal tas privat, kritisert styret og bedt Oslo Børs gripe inn og hindre overtagelsen og de-listingen er den tidligere sjefen for Skagenfondene, Kristian Falnes.

AVVISER KRITIKKEN: - Tilbudsprisen er åpenbart attraktiv for mange, sier rederiets styreleder Morten Westye Høegh. Foto: Höegh LNG

– Er samstemte

Falnes synes det var imponerende høy deltagelse fra minoritetsaksjonærene på generalforsamlingen.

– Når man ser på resultatet der over 30 prosent av stemmene gikk imot styrets forslag betyr det at aksjonærene utenom Høegh-familien er samstemte  mot styrets forslag om de-listing mot en kompensasjon på 23,50 pr. aksje.

Om stemmetallene sier Falnes:

– Med bakgrunn i resultatet håper jeg de såkalte «uavhengige» styrerepresentantene og Fearnleys, som skrev en «fairness opinion», går en runde med seg selv og reflekterer over hva de har vært med på.

Falnes, som selv er minoritetsaksjonær, savner opplysninger fra Höegh LNG om det er selskapet som dekker saksomkostninger hvis mindretallet skal bringe saken videre til domstolene på Bermuda slik det er ved tvangsinnløsning i norske selskaper.

– Hvis saksomkostningene blir dekket ser jeg ikke bort fra at det er flere minoritetseiere som vil ønske å få en uavhengig verdivurdering av retten på Bermuda.

Svakt minoritetsvern

– Det er utrolig at Oslo Børs ikke vil kommentere en fremgangsmåte for tvangsinnløsning og avlisting som helt åpenbart strider mot børsreglementet, sier Falnes.

– Lærdommen av denne saken er at småaksjonærer må være særdeles varsomme med å investere i selskaper med domicil som har svakt minoritetsvern i sin lovgivning da børsens kjøreregler tydeligvis blir trumfet av den lokale lovgivningen, sier han.

Aksjene som eierne utenom Leif Höegh & Co. kontrollerer overtas av et nytt selskap, Larus ltd., som eies 50/50 av Høegh-familien og Morgan Stanley Infrastructure Partners. Deretter fusjoneres Larus og Höegh LNG.

Minoritetsaksjonærenes poster skal innløses for kurs 23,50 kroner.

– Har fulgt reglene

Styreleder Morten W. Høegh i Höegh LNG Holdings sier at selskapet har fulgt de reglene som Oslo Børs har bestemt at gjelder for utenlandske selskaper som HLNG.

– Det er simpelthen ikke mulig å legge reglene som gjelder tilbud og oppkjøp av børsnoterte norske selskaper til grunn for denne transaksjonen, ettersom den lokale Bermuda-lovgivningen ikke åpner for det. Alle aksjonærer har hatt mulighet til å stemme for eller imot, og vi må anta at de som ikke har stemt, godtar betingelsene som forelagt.

– Vårt tilbud innebar jo en høy premie over gjeldende børskurs, og ligger omtrent 100 prosent over prisnivået aksjen handlet på i mesteparten av 2020 etter at coronakrisen inntraff. Tilbudsprisen er åpenbart attraktiv for mange, sier Høegh.

Det lyktes ikke Finanasavisen å få noen kommentar fra børsen til Falnes' kritikk i påskehelgen. Fearnley Securities ønsker ikke å kommentere kritikken.