Fortsetter veksten

Belships fortsetter flåteekspansjonen og kjøper enda en ultramax bulkcarrier.

FLÅTEVEKST: Belships-sjefen Lars Christian Skarsgård. Foto: Iván Kverme
Shipping

 

En femtedel av kjøpesummen på 21,75 millioner dollar, tilsvarende vel 184 millioner kroner, gjøres opp ved utstedelse av nær fem millioner nye aksjer til kurs 7,50 kroner. Resten betales kontant.

Rederiet planlegger å løse finansieringen ved å oppta et banklån på 60 prosent av kjøpesummen. Det vil gi en cash break-even rate for full dekning av alle kostnader på cirka 9.500 dollar dagen, som er halvparten av hva skipet kan leies ut for i dagens spotmarked.

25 skip

Den siste tilveksten til Belships-flåten er bygd i Kina i 2017 og overtas med en kontrakt som vil beskjeftige skipet til slutten av oktober.

Når kjøpet er gjennomført teller Belships-flåten 25 supra- og ultramax-skip med en gjennomsnittsalder på fem år, medregnet fire nybygg som ferdigstilles innen utgangen av året.

I mars hentet rederiet 140 millioner kroner til kurs syv kroner pr. aksje i en emisjon. Kapitalen skulle brukes til finansiering av to bareboatkontrakter, samt generelle selskapsformål. 

Flåteutvidelsen kommer på et tidspunkt da ratene for supra- og ultramax-skip har styrket seg kraftig. Hittil i år ligger inntjeningen på 16.800 dollar pr. skip pr. dag, mot 6.500 dollar på samme tid i fjor.

Teigen størst

Torsdag lå spotratene for supramaxcarriere ifølge Clarksons Platou Securities på 19.700 dollar dagen. 

Investoren Frode Teigen er største aksjonær i Belships. Med en aksjekurs på 7,60 kroner prises rederiet på børsen til 1.886 millioner kroner.

Etter den nye emisjonen blir Teigen sittende med cirka 53 prosent av aksjene, mens selgerne av skipet vil eie cirka to prosent.

På spørsmål om det kommer flere skipskjøp, svarer rederisjef Lars Christian Skarsgård:

– Vi kan vokse videre, det er klart. Antall skip er ikke viktig for oss, vi øker fordi vi mener det skaper større verdier for aksjonærene, sier han.

– Henger etter

Skarsgård synes skipsprisene henger etter rateutviklingen: – Ratene i markedet tilsier at skipene burde koste 25 prosent mer.

Belships kjører størstedelen av flåten på korte fraktavtaler.

– Vi foretrekker å kjøre mest mulig i spotmarkedet nå og har en lavere andel faste kontrakter fremover enn vanlig, sier Belships-sjefen.