Samarbeider med ukjent aktør om hydrogenløsninger

TECO 2030 har innledet et femårig samarbeid med en internasjonal, hittil ikke navngitt aktør innen infrastruktur.

AVSLØRER IKKE NAVN: TECO 2030 og adm. direktør Tore Enger. Foto: TECO
Shipping

 

TECO 2030 har inngått en samarbeidsavtale med et det norske datterselskapet til et flernasjonalt infrastrukturselskap, opplyses det i en melding.

Partene er sparsomme med detaljene, men avslører at de skal samarbeide om utvikling av hydrogenløsninger basert på TECO 2030s teknologi over en femårsperiode.

Det vil komme flere detaljer om samarbeidet om kort tid, opplyses det.

TECO 2030 ble notert på Euronext Growth i oktober i fjor. Selskapet fokuserer på hydrogenbaserte løsninger til shippingindustrien, med mål om å gjøre skipsfarten grønnere og renere.