Fikk godkjent omstridt transaksjon

Höegh LNG skal bli de-listet fra Oslo Børs. Mandag ble alle vilkårene i transaksjonen oppfylt.

AV BØRS: Konsernsjef Sveinung Støhle i Höegh LNG er snart borte fra Oslo Børs. Foto: Stian Lysberg Solum
Shipping

I starten av mars ble det kjent at Morgan Stanley-fond og Höegh-familiens private selskaper overtar alle aksjene som ikke familien allerede eier i gassrederiet Höegh LNG. Deretter tas selskapet privat og strykes fra børsen.

Mandag kveld sendte rederiet ut en melding om at alle vilkårene i transaksjonen er blitt tilfredsstilt. Det er ventet at transaksjonen vil finne sted i løpet av uken som begynner den 3. mai og aksjen vil bli de-listet fra Oslo Børs.

Aksjene som eierne utenom Leif Höegh & Co. kontrollerer overtas av et nytt selskap, Larus ltd., som eies 50/50 av Høegh-familien og Morgan Stanley Infrastructure Partners. Deretter fusjoneres Larus og Höegh LNG.

Minoritetsaksjonærenes poster skal innløses for kurs 23,50 kroner. Tidligere Skagen-topp Kristian Falnes gikk hardt ut mot styret i Höegh LNG.