Putter pengene i fire nybygg

Tor Olav Trøim selger seg ned i 2020 Bulkers for å frigjøre penger til å bestille fire nye, store malmskip som skal drives med LNG.

SETTER PENGENE I ARBEID: Tor Olav Trøim selger seg ned i 2020 Bulkers og baner vei for at et av USAs største selskaper kommer inn som medeier. Pengene som frigjøres setter han rett inn i fire nye, store malmskip som bygges med tanke på LNG-drift. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Shipping

 

Den amerikanske Koch-familien kommer inn som en stor aksjonær i 2020 Bulkers. Samtidig er Koch rederiets største kunde.

2020 Bulkers-gründer Tor Olav Trøim valgte mandag å selge seg ned i tørrlastaksjen etter en kraftig kursoppgang hittil i år. Trøims selskap Drew Holdings reduserer sin beholdning med 1,9 millioner aksjer og casher inn 195,7 millioner kroner. 

LNG-drift neste

Pengene settes inn som egenkapital i en serie nye newcastlemax-carriere  malmskip på rundt 210.000 dødvekttonn  som skal drives med LNG, flytende naturgass. 

I forbindelse med aksjenedsalget etter at børsen stengte mandag ble investorene informert om at Trøims selskap Magni Partners er i ferd med å utvide sitt engasjement i bulkshipping. Det skjer ved å bestille ytterligere fire newcastlemax-nybygg på det samme verftet i Kina som bygde de åtte 2020 Bulkers-skipene, New Times.

Men til forskjell fra 2020 Bulkers-flåten skal disse nybyggene benytte LNG – flytende naturgass – som drivstoff.

Magni oppgir at årsaken er at selskapet bestiller skip som kan gå på LNG er at det ønsker å utvikle en egen LNG-bunkering-business. Prisen er ikke kjent, men fartøyene skal ferdigstilles i løpet av 2023 og 2024.

NY 2020 BULKERS-AKSJONÆR: Charles Koch. Foto: Koch Industries

Prioriterer utbytte

– Det har ikke vært aktuelt for 2020 Bulkers å investere i disse skipene. Vi vurderer ikke nybygg og vil fortsette å fokusere på å betale utbytte fra den flåten vi har på vannet, sier rederisjef Magnus Halvorsen.

Han gleder seg over å få Koch inn som medeier:

– Koch er nok et av verdens mest suksessfulle selskaper og også et av de største private selskapene i verden, sier Halvorsen.

Aksjesalget mandag ble gjort til 103 kroner. Drew og Trøim reduserer sin beholdning i 2020 Bulkers til vel 5,5 millioner aksjer, tilsvarende 24,8 prosent.

Samtidig solgte Fredrik Halvorsens Ubon Partners 1,25 millioner aksjer og sitter igjen med vel 784.000 aksjer, eller 3,5 prosent.

Hovedtyngden av aksjene Trøim selger overtas av den styrtrike Koch-familien gjennom investeringsselskapet Spring Creek Capital. Det kjøpte 1,5 millioner aksjer, tilsvarende 6,77 prosent.

Både medeier og kunde

Koch Industries er 2020 Bulkers desidert største enkeltkunde. I dag er seks av de åtte newcastlemax-ene som inngår i flåten på kontrakter til Koch.

– Koch er en stor, dyktig og svært respektert operatør i tørrlastmarkedet, men har såvidt jeg vet aldri eiet skip hverken direkte, eller indirekte gjennom aksjer. Det at de velger å investere i 2020 Bulkers tar vi som en stor tillitserklæring, sier Halvorsen.

2020 Bulkers ble etablert høsten 2017. Kursen har steget fra 16,30 kroner, som var det aksjen ble solgt for ved kapitalutvidelsen uken før den ble tatt opp til notering.

Senere er det gjennomført en serie nye emisjoner for å finansiere innbetalingene til det kinesiske verftet. Tilsammen ble det hentet 142 millioner dollar, der høyeste emisjonskurs var 9 dollar pr. aksje.

Til nå er det tilbakebetalt litt over 16 millioner dollar til aksjonærene. På kursen tirsdag formiddag, 112 kroner, er markedsverdien 2,48 milliarder kroner, tilsvarende 275 millioner dollar.

Kjempe i USA

Koch er engasjert i flere forskjellige bransjer, blant annet oljeraffinerier, kjemikalier, biofuel, elektronikk, forbrukerprodukter, software, prosessutstyr, mineraler, bildeler, kvegdrift, handels- og investeringsvirksomhet.

Finanstidsskriften Forbes rangerer Koch som det største privateide selskapet i USA og verdsetter familieformuen til 100 milliarder dollar.

Konglomeratet er kontrollert av Charles Koch og Julia Koch.