Resultatnedgang på siste børsdag

Höegh LNG legger frem et svakere driftsresultat på sin siste dag på Oslo Børs.

LA FREM TALL: Adm. direktør i Höegh LNG, Sveinung Støhle, publiserte kvartalsrapport samme dag som selskapet strykes fra Oslo Børs.  Foto: NTB
Shipping

HLNG

Gassrederiet Höegh LNG bokførte inntekter på 84,0 millioner dollar i første kvartal. Ned fra 86,7 millioner dollar i samme periode i fjor. 

Nedturen skyldes i hovedsak at «Höegh Giant» lå uvirksom i forbindelse med oppstarten av en kontrakt med H-Energy i India, og at «Höegh Gallion» startet på forlengelsen av kontrakten med Cheniere på lavere rater. «Arctic Lady» var på sin side i drift gjennom hele kvartalet, mens «Höegh Esperanza» drev i FSRU-modus gjennom kvartalet.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt fra 55,2 til 51,8 millioner dollar av de samme grunnene, i tillegg til høyere driftskostnader for «Höegh Giant» i forbindelse med klassing. Driftsresultatet falt fra 31,4 til 22 millioner dollar i kvartalet. 

Siste dag på børsen

Kontrakten med H-Energy i India vil ifølge selskapet påvirke resultatene i andre kvartal positivt. På den andre siden vil «Höegh Esperanza» være i LNGC-modus gjennom kvartalet, i tillegg til at «Arctic Princess» vil være ute av spill i en måneds tid i forbindelse med klassing. Når det gjelder markedsutsiktene peker selskapet på et sterkt LNG-marked, til tross for at coronapandemien har bidratt til usikkerhet i energimarkedet. Selskapets fokus vil stadig være på å slutte langsiktige FSRU-kontrakter. 

De seneste seks årene har Höegh LNG-aksjen vært i fritt fall på Oslo Børs. Siden aksjen sto i all-time high i 134,50 kroner i i juli 2016 har aksjen falt til 23,40 kroner noe som gir en selskapet en markedsverdi på 1,8 milliarder kroner. Aksjen nådde sitt absolutte bunnpunkt 20. mai i fjor på 8,10 kroner. 

Tidlig i mars ble det kjent at et Morgan Stanley-fond og Höegh-familiens private selskaper overtar alle aksjene som ikke familien allerede eier i gassrederiet. Denne transaksjonen har vært omstridt, men endte med at selskapet tas privat og strykes fra børsen torsdag.

Rapporten her.

Hoegh LNG

(Mill. USD)1. kv./211. kv./20
Driftsinntekter84,086,7
Driftsresultat22,931,4
Resultat før skatt-0,8-0,02
Resultat etter skatt-2,4-1,0