Kontrari AS har torsdag kjøpt 147.648 aksjer i Belships til kurs 10,3076 kroner, går det frem av en børsmelding. Investeringen utgjør en dråpe i havet, ettersom Kontrari etter kjøpet har 32,5 millioner aksjer i rederiet.

Kontrari AS og Kontrazi AS er begge nært tilknyttet styremedlem Frode Teigen. Sistnevnte selskap sitter stadig på 101,5 millioner aksjer, og Teigens totalt 134 millioner aksjer utgjør en eierandel på 53,99 prosent.