DFDS rapporterer mai-tall for frakt og passasjertrafikk. Førstnevnte har steget, mens passasjertrafikken faller som følge av reiserestriksjoner.

Totale volumer i fraktmarkedet endte 31,2 prosent over 2020. Endringer i rutene reduserte veksten med 3,2 prosentspoeng til 28 prosent. 

Den markante veksten skyldes at lockdown i fjor stengte store deler av trafikken. Volumene i mai 2021 var 7,4 prosent over mai i 2019, justert for ruteendringer.

Passasjertrafikken var det derimot dårligere med. Antall passasjerer i mai 2021 var 27,3 prosent lavere enn 2020 som følge av reiserestriksjoner.