Kjøpte aksjer for 3,3 millioner kroner

Flex LNG har økt beholdningen av egne aksjer.

Foto: Flex LNG
Shipping

 

Flex LNG har i perioden 18. juni til 21. juni 2021 kjøpt 27.344 egne aksjer. I en børsmelding kommer det frem at aksjene er kjøpt til en gjennomsnittskurs på 119,76 kroner stykket, tilsvarende litt over 3,27 millioner kroner.

Etter disse aksjekjøpene eier Flex LNG totalt 827.344 egne aksjer, tilsvarende 1,53 prosent av selskapets aksjekapital.

Transaksjonen er en del av tilbakekjøpsprogrammet som ble kunngjort 19. november 2020.

Fredag omsettes aksjen for 126,40 kroner, ned 1,3 prosent. Det betyr at aksjen har steget rundt 200 prosent i løpet av det siste året.