Veidekke dropper hydrogenskip: – Risikoen ble for høy

Risikoen ved å bygge hydrogenskip ble for høy for Veidekke, nå legges prosjektet på is. 

Publisert 14. jan. 2022 kl. 16.18
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 223 ord
BYGGES IKKE: Slik skulle Veidekkes hydrogenskip sett ut, nå blir de ikke bygget likevel.  Foto: Illustrasjon: Naval Dynamics

I januar i fjor ble det kjent at Veidekke, som en del av DNVs Grønt Skipsfartsprogram, ønsket å bygge to nye, hydrogendrevne lasteskip som skulle transportere grus og pukk til asfaltering. 

I mars samme år ble det kjent at 31 rederier konkurrerte om kontrakten, et år etter prosjektlansering har Veidekke stanset prosjektet, skriver bransjebladet Skipsrevyen. 

– Risikoen blir for høy og de økonomiske forpliktelsene for store og langsiktige. I tillegg er det usikkerhet når det gjelder insentivene fra det offentlige, samt til de estimerte fraktevolumene vi trenger på skipene. Fraktevolumene på de to skipene var estimert til én millioner tonn. Om ikke dette er nok, er det også risiko forbundet med produksjonsanlegg for hydrogen og etterspørselen fra andre for å få ned prisen. Det ansvaret er ikke vi klare til å ta alene, sier kommunikasjonssjef Helgie Dieset til Skipsrevyen. 

Alt håp for en realisering av prosjektet er imidlertid ikke ute, dersom det offentlige kommer på banen med bedre støtteordninger, eller markedet skulle vise større betalingsvillighet for miljøvennlig transport av asfaltmaterialer. 

– Hadde vi for eksempel hatt et ansvar over en tiårs periode for en lang veistrekning på kysten som E39 fra Førde til Molde og visst at denne strekningen skulle asfalteres et par ganger innenfor ansvarsperioden, så kunne det kanskje ha gått å regne prosjektet hjem. Men den forutsigbarheten har vi dessverre ikke i asfaltmarkedet, sier Dieset til Skipsrevyen