AVKLARING SNART: The Scottish Salmon Companys strategiske gjennomgang ventes fullført i september. Foto: Bloomberg

Pareto høyner kursmålet for The Scottish Salmon Company

Pareto Securities høyner kursmålet for Scottish Salmon-aksjen.

Pareto Securities har justert opp kursmålet sitt for The Scottish Salmon Company fra 25 til 27 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhusets anbefaling for lakseaksjen er beholdt på «hold».

Pareto peker på at et høyt slaktevolum drev selskapets driftsresultat over deres estimater, men at Scottish Salmons marginer kom inn noe under deres prognoser.

«Vi forventer fortsatt gode marginer i 2020, som kombinert med vekst i slaktevolum vil drive inntjeningen høyere», skriver meglerhuset, ifølge nyhetstjenesten.

Strategisk gjennomgang

Scottish Salmon-aksjen har steget mer enn 70 prosent på Oslo Børs hittil i år.

I juli opplyste selskapet at det i forbindelse med sin gjennomgang av strategiske alternativer hadde mottatt flere formelle, ikke-bindende interesseerklæringer.

Ifølge selskapets finansielle rådgivere i Daiwa Corporate Advisory var det interesse for å kjøpe deler av eller hele Scottish Salmon.

Selskapet venter at denne strategiske gjennomgangen vil være avsluttet i løpet av inneværende måned.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også