PUMP IT UP: Andfjord Salmon skaffer pumpeanlegg til sitt planlagte landbaserte oppdrettsanlegg. Illustrasjon: Ben-Tommy Eriksen

Pumper opp nytt oppdrettskonsept

Oppdrettsselskapet Andfjord Salmon, som ble notert på OTC-markedet i slutten av august, har bestilt pumpesystem fra Framo, fremgår det av meldinger fra selskapene.

Framo skal levere og installere to gjennomstrømningspumper, fire slampumper og en dreneringspumpe til Andfjords gjennomstrømningsanlegg for landbasert lakseoppdrett.

Etter planen skal det landbaserte pilotanlegget startes opp i mai neste år, opplyses det.

Selskapene oppgir ikke hvor mye kontrakten er verdt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også