Påstand mot påstand i bitter krillstrid mellom Kjell Inge Røkke og Stig Remøy

Krillselskapet Rimfrost og Stig Remøy har fått medhold i en ny rettsrunde mot Kjell Inge Røkkes Aker BioMarine i en amerikansk appelldomstol.

FORUNDRET: Stig Remøy er forundret over hvordan Aker BioMarine velger å kjøre sak etter sak på det han mener er tynt grunnlag. Foto: Eivind Yggeseth
Sjømat

Seieren bekrefter ifølge Stig Remøy tidligere kjennelser i Patent Trial and Appeal Board om at to Aker-patenter ikke er patenterbare. Ifølge Remøy er dette den åttende rettssaken på rad mot Rimfrost som Aker enten har tapt eller trukket.

Remøy sier at retten også tilkjente Rimfrost symbolske saksomkostninger.

– Våre amerikanske advokater mener dette sender et viktig signal om styrken i vår sak, sier han.

Aker Biomarine opplyser imidlertid at deres advokater sier det er feil at selskapet er blitt dømt til å betale saksomkostninger.

Administrativ avgjørelse

Aker BioMarines kommunikasjonssjef Ingeborg Tennes har en annen virkelighetsbeskrivelse og sier at «i dette regnskapet utelates de gangene vi har vunnet frem». Hun viser blant annet til at patentene som denne saken gjelder, er godkjent av EUs patentmyndigheter.

– Avgjørelsen torsdag ville i Norge kommet fra andreavdeling i patentstyret, sier Tennes, og mener det blir galt å omtale dette som en rettssak.

– Saken omhandler patenter som vi søkte om godkjenning for i 2015. I kjennelsen påpekes mangler ved patentet, og vi vil derfor trekke saken og heller fokusere på nye patenter. Begge parter har avventet en administrativ gyldighetsvurdering, og den er nå kommet. Saken har stått i ro siden 2017, frem til avgjørelsen i forrige uke, sier hun.

Tennes sier at Aker BioMarines bakgrunn for å søke om patenter «er basert på et ønske om å beskytte våre innovasjoner, som vi investerer store summer i, mot kopiering fra våre konkurrenter, inkludert Rimfrost».

STYREMEDLEM: Aker BioMarine er et heleid datterselskap av Aker, og Kjell Inge Røkke sitter selv i styret. Foto: Eivind Yggeseth

Oppgitt over BioMarine

Stig Remøy er på sin side frustrert og oppgitt over Aker BioMarines fremgangsmåte:

– Vi er selvsagt tilfreds med at vårt syn og våre vurderinger vinner frem hver gang. Samtidig er vi forundret over hvordan Aker BioMarine velger å kjøre sak etter sak på tynt grunnlag. Det kan virke som om dette er en taktikk det store Aker-systemet velger for å prøve å trette ut konkurrenter, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost.

Tennes avviser dette:

– Vi kjenner oss ikke igjen i anklagene Rimfrost fremsetter. Våre konkurrenter er først og fremst andre aktører på det globale omega-3 markedet, ikke andre krillaktører, sier hun.

I januar i år avsa Søre Sunnmøre tingrett en dom mot Aker BioMarine i en sak om eierskapet til krillpatenter. Aker har anket dommen. og saken kommer opp til fornyet behandling i Frostating lagmannsrett i høst.

Denne striden gjelder patenter tilknyttet krillforedlingsteknologi ombord i krilltråleren «Juvel». Aker BioMarine kjøpte tråleren på tvangssalg av Remøy-kontrollerte Emerald Fisheries, som gikk konkurs i 2017. Aker fremsatte krav om både eierskap og bruksrett for patentene, i tillegg til et krav på erstatning fra Nordea og Innovasjon Norge for påstått urettmessig overdragelse av patentene.

Tingretten ga imidlertid Rimfrost medhold i at selskapet kjøpte patentet fra Emerald Fisheries i 2012.

«Helt annerledes»

Tennes sier Aker BioMarine ser frem til ankebehandlingen:

– Vi kjøpte «Juvel» i 2017 av konkursboet til Emerald Fisheries og de tidligere långiverne i selskapet. Vi så for oss å kunne ta i bruk «Juvel» fra dag én til kommersielt fiske. Det ble dessverre vanskelig da vi ble forhindret i dette av Rimfrost.

– Det har vært vanskelig å få tilgang til de bevisene som er relevante i saken, men etter sterkt påtrykk har vi lykkes med dette, og bevismessig stiller saken seg nå helt annerledes enn under tingrettsbehandlingen, sier hun.

– Vi har mer lyst til å konkurrere i krillmarkedet enn i rettssalen, men ser frem til saken i Frostating lagmannrett fordi den vil sette ytterligere søkelys på Akers opptreden og metoder, sier Remøy.

Utover det vil han ikke kommentere lagmannsrettssaken: – Jeg kan ikke prosedere den nå, sier han.

rimfrost
aker biomarine
kjell inge røkke
stig remøy
krill
startsidenpromo
Nyheter
Sjømat