Vil selge caviar til 22.000 kroner kiloen

Anker Bergli havarerte med oppdrett av røye i 2003, og med hundefôr i 2008. Etter ni års motgang med oppdrett av stør, lokker han investorer med at risikoen er lav.

GIR SEG ALDRI: Anker Bergli mener han er i ferd med å lykkes med støroppdrett i Polarfisk, selv om han har lagt bak seg mange brutte løfter. Foto: Polarfisk
Sjømat

– Jeg har jobbet som gründer i ni år. Det er ingen quick fix, men vi har klart det, sier gründer Anker Bergli i Polarfisk, som satser på oppdrett av stør for produksjon av caviar.

Han gjør et poeng av at kaviar fra stør er den eneste som ifølge EU har lov til å kalle seg caviar med c.

– Jeg håper på testproduksjon enten før jul eller rett over nyttår, legger han til.

Nå er han i investormarkedet på jakt etter 9 millioner kroner i en emisjon for å bygge opp resirkuleringsanlegg både for å spare energi og gjenbruke vann samt å drifte selskapets tre anlegg.

Kapitalbehovet er på 23 millioner det kommende året, og deretter planlegges en stor emisjon for å finansiere neste fase. Ifølge Bergli er risikoen «lav til middels».

Vi har måttet endre fremdriften og gått kanossagang for å få med investorer
Anker Bergli

I dag svømmer 50 tonn stør i selskapets tre anlegg, men Bergli har konsesjon til å huse 650 tonn bare han får utvidet med seks nye anlegg – men da behøves mye større beløp.

– Måttet gå kanossagang

Bergli har mislyktes med røye og med hundefôr før han i 2010 kastet seg på støroppdrett for produksjon av caviar til 22.000 kroner pr. kilo. Da Finansavisen omtalte ham i 2014, skulle han bygge et anlegg til 200 millioner som skulle stå ferdig i 2016.

EKSKLUSIV VARE: Hannfisken skal slaktes og gå til mat, mens hunnfisken får leve i mange år takket være produksjon av rogn. Foto: Polarfisk

Det gjorde det ikke, da han bare hadde fått inn 2 millioner. Men Bergli fortsatte å love.

I 2016 sa Bergli at det i 2019 skulle omsettes for 60 millioner og gå med 30 millioner i overskudd.

– Vi har måttet endre fremdriften og gått kanossagang for å få med investorer. Vi ønsket å kjøre på raskere, men har holdt igjen fisk, og bygget sten for sten, sier Bergli.

Men han har fått med seg småsparere, og frem til i januar i år var det investert 10 millioner kroner i selskapet da 470 aksjonærer bidro med ytterligere 8 millioner kroner.

Nå lover han 44 millioner i omsetning i 2023  med et overskudd på 20 millioner.

– Har vært tøffe tider

Bergli har forsøkt å skru opp prisingen av caviar-prosjektet tidligere, uten at det har vært vellykket, og priser nå prosjektet til 75 millioner kroner, hvorav Bergli selv eier 60 prosent etter å ha gått inn med én million kroner i tillegg til store mengder pågangsmot.

– Det har vært tøffe tider. Slik er det når man starter med en ny art. Jeg vil ikke si at jeg har mislyktes. Vi har lyktes, men det har tatt tid, og vi har ikke kunnet sette igang investeringer i teknisk anlegg. Men nå kommer det penger, og da er det full fart, sier han.

– Vi ønsker å skru opp temperaturen til 22-23 grader, og da blir det en voldsom vekst, men da må vi først ha resirkuleringsanlegget, sier han.

– Jeg har tatt ut en lønn på 700.000 kroner, og hatt ytterligere tre ansatt, men det skremmer bort investorene, så nå er det bare meg pluss deltidsansatte. Ferie har jeg ikke hatt, sier Bergli.