Mindre fôr til laks og ørret

Nye tall fra Sjømat Norge.

MINDRE FÔR: I uke 39 ble det omsatt mindre innenlands produsert tørrfôr for laks og ørret. Foto: NTB Scanpix

Statistikk fra Sjømat Norge viser at det ble omsatt 50.556 tonn innenlands produsert tørrfôr for laks og ørret i uke 39. Det er en liten nedgang fra 51.698 tonn samme periode året før.

Det ble omsatt totalt 203.969 tonn innenlands produsert tørrfôr for laks og ørret i ukene 36 til 39 i 2019, mot 193.051 tonn i samme periode året før. 

Totalt er det hittil i 2019 omsatt 1.353.179 tonn tørrfôr, mot 1.210.376 tonn i samme periode året før, tilsvarende en oppgang på 11,8 prosent.