Kraftig økning for biomassen

LAKS: Den stående biomassen er opp 7 prosent ved utgangen av 2019, ifølge tall fra Sjømat Norge. Foto: NTB Scanpix
Sjømat

Ifølge TDN Direkt var det en økning i den stående laksebiomassen ved utgangen av september 2019 på 7 prosent, fra 712.000 tonn i fjor til 761.000 i år. 

2019-generasjonen av laks var på 204.800 tonn ved utgangen av september, sammenlignet med fjorårets årgang som var på 177.000 tonn samme måned. 

Høyere snittvekt

Snittvekten for generasjonene 2017, 2018 og 2019 var henholdsvis 7,3, 3,0, og 0,8 kilo pr. september, mot henholdsvis 2,9 og 0,7 kilo for 2017 og 2018-generasjonene i samme måned fra tidligere år, ifølge Sjømat Norge. 

laks
biomasse
sjømat
Nyheter
Sjømat