Her er Mowi-tallene for tredje kvartal

Mowi har besluttet å utbetale et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje. Det er litt mindre enn ventet.

Alf-Helge Aarskog, adm. direktør i Mowi. Foto: Lise Åserud
Sjømat

Oppdrettsselskapet Mowi melder om et resultat etter skatt på minus 61,3 millioner euro i tredje kvartal 2019, mot 53,7 millioner euro i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 111 millioner euro.

Resultat per aksje ble minus 0,12 euro, mot 0,11 euro ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,27 euro per aksje.

Resultatet før skatt ble minus 69,7 millioner euro, sammenlignet med 93,6 millioner euro året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 145 millioner euro.

Driftsresultatet ble 59,9 millioner euro, mot 170,3 millioner euro året før.

Operasjonelt driftsresultat beløp seg til 148 millioner euro, mot 207 millioner euro året før. Her var forventningen 146 millioner euro.

Driftsinntektene beløp seg til 1.023 millioner euro, sammenlignet med 990 millioner euro i tredje kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 1.025 millioner euro.

Rekordhøye volumer

– Vi har aldri hatt høyere volumer innenfor oppdrett, salg eller fôrproduksjon. Dette resulterte i den høyeste omsetningen i et tredje kvartal noensinne. Vi forventer å fortsette veksten i slaktevolumer fra 430 000 tonn i år til 450 000 tonn neste år, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en kommentar.

Bakgrunnen for lavere operasjonelt driftsresultat var ifølge selskapet biologiske utfordringer.

– Tredje kvartal har vært mer utfordrende enn normalt for vår oppdrettsvirksomhet, sier Aarskog.

Det totale slaktevolumet var i kvartalet på 116.989 tonn, opp fra 109.896 tonn. 

Totalt i 2019 er det ventet et slaktevolum på 430 000 tonn, mens det i 2020 er forventet et slaktevolum på 450 000 tonn.

Mowi melder at de har besluttet å utbetale et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje, ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et utbytte på 2,66 kroner.

Her er rapporten og presentasjonen.

mowi
kvartalsrapport
Nyheter
Sjømat
Børs