ILA-mistanke ved Mowi-anlegg

SYKDOM: Det er mistanke om ILA ved et oppdrettsanlegg på Finnøy. På bildet: Laks. Foto: NTB scanpix

I en melding fra Mattilsynet fredag går det frem at det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi.

Virksomheten varslet Mattilsynet 7. november. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse. Sekvensering viser at det er en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus). Histopatologiske funn gjort ved Pharmaq Analytiq understøtter mistanken, går det frem i meldingen.

Mattilsynet vil om kort tid inspisere lokaliteten og ta ut verifiserende prøver.

Dersom ILA diagnosen blir bekreftet, vil Mattilsynet innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge og begrense spredning av sykdom, heter det videre.

Aksjen faller 0,36 til 224,30 kroner på Oslo Børs.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker