Pareto venter kraftig oppgang i lakseprisen

LAKS: Pareto venter betydelig oppgang i lakseprisen denne uken. Foto: Gorm Kallestad
Sjømat

Pareto Securities skriver i en oppdateringe mandag at det ventes en betydelig oppgang i lakseprisen denne uken.

Det venstes at lakseprisen ender uken rundt 55 kroner pr. kilo, opp 12 prosent fra 49 kroner forrige uke.

Den ventede oppgangen forklares i hovedsak med lavere volum fra Chile kombinert med økt etterspørsel fra Europa inn mot jul.

Lakseprisene har også beveget seg oppover i USA, med en rapport filetpris i Miami på 10,9 dollar pr. kilo, opp 1 dollar fra uken før, heter det.

Så langt i kvartalet er snittprisen i Oslo på 48 kroner pr. kilo. 

Sjømatindeksen (OBSFX) steg 6,2 prosent forrige uke, men korrigerer ned 0,55 prosent mandag. De fleste oppdrettsaksjene korrigerer også litt mandag.

Grieg Seafood, som steg hele 24,6 prosent forrige uke, fortsetter imidlertid opp 1,8 prosent mandag.