Norway Royal Salmon taper penger

Bunnlinjen til Norway Royal Salmon var rød i tredje kvartal, men selskapet ga det operasjonelle driftsresultatet et kraftig løft.

Norway Royal Salmon endte opp med et resultat før skatt på minus knappe 20 millioner kroner i tredje kvartal. Her ved konsernsjef Charles Høstlund. Foto: Håkon Sæbø
Sjømat

Norway Royal Salmon melder om et resultat etter skatt på minus 24,00 millioner kroner i tredje kvartal 2019, ned fra 152,46 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Resultat per aksje endte på minus 0,56 kroner, opp fra 3,51 kroner i samme kvartal i fjor.

Resultatet før skatt ble minus 19,82 millioner kroner, sammenlignet med 168,79 millioner kroner i fjor.

Operasjonelt driftsresultat (EBIT) ble 131,44 millioner kroner, mot 34,34 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 1.398,47 millioner kroner, sammenlignet med 879,04 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Ifølge meldingen medførte vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen, til at den netto rentebærende gjelden økte til 926 millioner kroner. 

I løpet av tredje kvartal slaktet Norway Royal Salmon 7.513 tonn, opp 203 prosent fra tredje kvartal i fjor. For hele året ventes et slaktevolum på 31.000 tonn, mens det i 2020 ventes å bli på 37.000 tonn.

Her er rapporten og presentasjonen.