NRS-sjefen om svakere guiding

En miks av økte kostnader og lavere volum sender aksjekursen ned. 

Sjømat

Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon (NRS) varslet en miks av økte kostnader i fjerde kvartal og lavere volum for 2019 under fremleggelsen av tredje kvartal. Det sendte NRS-aksje ned 3,25 prosent til 220,6 kroner etter lunsj tirsdag.

Guider lavere volum for 2019

Likevel guider selskapet at volumet blir 4.000 tonn lavere enn de 35.000 tonnene de tidligere guidet for 2019. 

– Bakgrunnen er at vi ikke hadde den veksten vi ønsker i region nord. Også er det viktig for oss å utnytte konsesjonen, det skal vokse, vi skal fortsette veksten. 

NRS har solgt problembarnet region sør, som overdras 1. desember, og får derfor heller ikke full uttelling fra regionen i slaktevolumet for 2019. 

Høstlund vil ikke si noe om hvor mye høyere kostnader selskapet ser for seg i fjerde kvartal. Kun at kostnadene blir høyere enn det oppdretteren ventet tidligere. 

Ny vekst i 2020

Til tross for lavere volum i 2019, ser konsernsjefen et hopp til 37.000 tonn i 2020. Blant annet skal satsingen på Arctic Fish på Island bidra til solid volumvekst for oppdretteren. 

– Vi går fra 3.400 tonn på Island i 2019, til hele 9.000 tonn neste år. 

Arctic Offshore, som skal gi selskapet nye oppdrettsområder med nedsenkbare laksemerder til havs, er under bygging.   

– Vi vil sette merdene i sjøen neste år og ta i bruk nye områder. Det vil være et vekstcase for oss, sier Høstlund.

Norway Royal Salmon

(Mill. nok)3. kv. 20193. kv. 2018
Driftsinntekter1.398879
Operasjonelt driftsresultat*13134
Resultat etter skatt−24152
EBIT pr. kilo**17,9722,1
Slaktevolum***7.5132.478

* Oppdrettsbransjen velger selv å fremheve inntjening før biomassejusteringer. I henhold til IFRS må verdien på fisken skrives opp og ned i takt med svingende laksepriser, men dette har ingen kontantstrømeffekt.
** i NOK

*** i tonn

Om selskapet

  • Grunnlagt i 1992 av 34 lakseoppdrettere.
  • NRS konsern eier 39.426 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) for lakseoppdrett fordelt på Region Nord (Vest-Finnmark og Troms) og Region Sør (Haugesund). Region Sør er solgt og ute av porteføljen fra nyttår.
  • NRS eier 50 prosent av Arctic Fish på Island.
  • NRS har minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper.
  • Mål om å bli Norges mest lønnsomme lakseselskap innen 5 år.
Norway Royal Salmon