Stort fall for SalMar

SalMars driftresultat svekket med over 325 millioner kroner i tredje kvartal.

SJEF: Gustav Witzøe er konsernsjef i SalMar. Foto: Anders Horntvedt
Sjømat

SalMars operasjonelle driftresultat for kvartalet ble 613,5 millioner kroner, ned fra 939,1 millioner kroner samme tid i fjor. 

EBITDA var 798,1 millioner kroner, ned fra 1.061,9 millioner kroner i 3. kvartal 2018.

- Tredje kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Segment Midt- Norge leverer tilfredsstillende resultater. Salg og prosessering leverer gode resultater drevet av god drift og god disponering av volum i en krevende periode med fallende priser. Resultatet i segment Nord-Norge er imidlertid meget svakt, sier konsernsjef Gustav Witzøe i børsmeldingen.

Ned i slakt

Resultat etter skatt endte på 254,9 millioner kroner, ned fra 931,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Utvannet resultat pr. aksje var 1,79 kroner, ned fra 8,17 kroner i samme kvartal i fjor.

Resultat før skatt endte på 263 millioner kroner, ned fra 1.205 millioner i fjor i samme kvartal. Det var ventet et resultat på 625 millioner, ifølge konsensus.

Driftinntekter for sjømatselskapet utgjorde drøyt 2,8 milliarder kroner i kvartalet, som er på linje med fjoråret. 

Slaktevolumet faller 300 tonn fra i fjor til 35.800 tonn.

Sliter i Nord-Norge

SalMars operasjonelle driftsresultat pr. kilo endte på 17,12 kroner i tredje kvartal, en reduksjon på 8,91 kroner pr. kilo fra i fjor. Selskapet forklarer det med lavere laksepriser og svake resultater i Nord-Norge. 

For fremtiden opprettholder SalMar forventningene om et slaktevolum på 145 000 tonn i Norge og 10 000 tonn på Island i 2019. SalMar opplyser i kvartalsrapporten at de har en kontraktsdekning på rundt 20 prosent for fjerde kvartal i 2019.

For 2020 ventes et slaktevolum i Norge på 152 000 tonn og 10 000 tonn på Island.

Se hele rapporten her.