Leverte røde tall etter nedjustering på 112 millioner

Driftsresultatet tynges av negativ utvikling i selskapets biomasse. 

NEDTUR: Selskapet har tatt en nedjustering på 111,7 millioner kroner i tredje kvartal, som er hovedårsaken til det negative driftsresultatet. Bildet er hentet fra kvartalsrapporten.  Foto: NTS
Sjømat

NTS melder om et operasjonelt driftsresultat på 97,2 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 84,7 millioner kroner i samme periode i fjor. 

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at økningen skyldes økt resultat fra oppdrett både på Island og i Norge.

Driftsresultatet viser likevel minus 14,5 millioner kroner, mot fjorårets positive 36,9 millioner kroner. 

Virkelig verdi biomasse justeres fortløpende og det er hovedsakelig forventet pris (Fish Pools forward price) på fisk som står i sjøen som påvirker justeringen. 

Selskapet har tatt en nedjustering på 111,7 millioner kroner i tredje kvartal, som er hovedårsaken til det negative driftsresultatet. 

Konsernets samlede driftsinntekter utgjorde 410,5 millioner kroner, mot 383,2 millioner i samme periode i fjor. Dette ga en EBITDA (før verdijustering virkelig verdi biomasse) på 135,5 millioner kroner, sammenlignet med 114,6 millioner kroner. 

Blant hovedpunktene i tredje kvartal trekker selskapet frem at Midt-Norsk Havbruk AS har slaktet 5.326 tonn sløyd laks, opp fra 3.781 tonn. Gjennomsnittlig EBIT pr. kg var kr 10,40, opp fra 8,58 kroner.  

Resultatet er preget av lav snittpris, men høye volumer, og det har vært utfordringer knyttet til lus på enkelte lokaliteter, noe som har påvirket fortjenesten negativt.

Rapporten her