Nedjusterer slaktevolumet i Norge

NTS nedjusterer slaktevolumet i Norge fra 17.800 til 16.000 tonn for 2019. Deler av volumet flyttes over til 2020, ifølge selskapet.

VEKST: Omsetningen til havbrukskonsernet NTS økte fra 383,2 til 410,5 millioner kroner i tredje kvartal. Foto: NTS
Sjømat

Havbrukskonsernet NTS omsatte for 410,5 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 383,2 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Virksomhetsområdene omfatter blant annet oppdrett, brønnbåt og shipping.

Periodens operasjonelle driftsresultat økte fra 84,7 til 97,2 millioner kroner, og oppgangen skyldes økt resultat fra oppdrett både på Island og i Norge.

Det ble oppnådd en gjennomsnittlig EBIT pr. kilo på 10,40 kroner i tredje kvartal, opp fra 8,58 kroner pr. kilo i fjor. Slaktevolumet for oppdrett i Norge kom inn på 5.326 tonn, opp fra 3.781 tonn i 2018.

«Økningen skyldes at det i fjor ble slaktet laks som var smittet med PD og AGD. Produksjonskostnaden var også høyere og fisken hadde lav vekt på grunn av sykdommen», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

NTS

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Driftsinntekter410,5383,2
Operasjonelt driftsresultat97,284,7
EBIT pr. kilo10,408,58
Slaktevolum*5.3263.781

* i tonn

Nedjusterer slaktevolum

Tidligere har NTS guidet et slaktevolum på 17.800 tonn i Norge i år. Nå er guidingen blitt dratt ned til 16.000 tonn. Videre tror selskapet at slaktevolumet for 2020 vil komme inn på 18.500 tonn.

På Island ventes det at NTS skal slakte 3.900 tonn i 2019 og det skal økes til 6.000 tonn i 2020.

«Det er nå bedre kontroll på utfordringene med lus, og deler av planlagt slaktevolum i 2019 flyttes over til 2020», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Torsdag ettermiddag ble NTS-aksjen handlet til 60 kroner, noe som priser egenkapitalen til 4,4 milliarder kroner.

Kraftig shipping-fall

Brønnbåt-virksomheten er driftet av til sammen åtte fartøy hvorav et er innleid på bareboat-avtale. Driftsinntektene beløp seg til 150 millioner kroner, opp fra 122 millioner kroner i fjor. 

Resultatet før skatt kom inn på 27,5 millioner kroner, litt ned sammenlignet i fjor. Nedgangen skyldes at Norsk Fisketransport drifter to fartøy mindre enn i 2018, samt at marginene er lavere.

Shipping-segmentet omsatte for snaut 15 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 33 millioner i fjor. Nedgangen skyldes lavere inntjening på fartøyet som opererer i spotmarkedet. Tre av konsernets fire fartøyer gikk på fast Time Charter-kontrakt, mens den fjerde opererer i spotmarkedet.