SalMar, Grieg og Mowi stevnes for prissamarbeid av USA

USA-STEVNING: For hovedeier og konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar. Tidligere konsernsjef Yngve Myhre i bakgrunnen. Foto: Iván Kverme

Europakommisjonen har gjort undersøkelser vedrørende angivelig prissamarbeid mellom norske produsenter av norsk atlantisk oppdrettslaks og gruppesøksmål i USA vedrørende samme forhold. 

SalMar skriver i en børsmelding torsdag kveld at selskapet har mottatt en stevning fra Antitrust Division i Justisdepartementet i USA hvor de åpner en etterforskning som omfatter påstander om tilsvarende handlinger. 

«SalMar anser at det ikke er noe grunnlag for etterforskningen i EU, og at gruppesøksmålene er grunnløse. Det samme gjelder en eventuell strafferettslige etterforskning i USA», heter det. 

Selskapet understreker at det vil samarbeide med Justisdepartementet og fremskaffe all etterspurt informasjon.

Grieg Seafood og Mowi har også mottatt stevning.

Mowi skriver i sin oppdatering at det ikke finnes grunnlag for EU-inspeksjon, og heller ikke kriminell etterforskning i USA.

«Anklagene er fullstendig ubegrunnede», skriver selskapet, som naturligvis også vil samarbeide fullt ut og gi alle påkrevde opplysninger til justismyndighetene om sine amerikanske døtre.

Mowi skriver også at det ikke foreligger ny informasjon om EU-kommisjonens saksbehandling.

Det samme gjør Grieg Seafood, der de USA-baserte datterselskapene Ocean Quality AS, Ocean Quality USA, Inc og Ocean Quality Premium Brands, Inc. har blitt stevnet.

«Grieg Seafood ASA og Ocean Quality AS er ikke klar over noe praksis som støtter påstandene eller annen praksis som undergraver konkurranse i enten EU eller USA», skriver selskapet.

SalMar-meldingen her.

Mowi-meldingen her.

Grieg Seafood-meldingen her.